Microsoft Dynamics
CRM Hjälp och utbildning

Skapa eller redigera en affärsmöjlighet

En affärsmöjlighet är ett lead som är nu nästan klar att köpa. Med andra ord är det en affär som du är redo att vinna.

I det här skedet i försäljningsprocessen är du troligtvis antingen i stadiet Utveckla eller Föreslå. Mer information: Vårda försäljning från lead till order

På den här sidan:

Skapa en affärsmöjlighet

Redigera en affärsmöjlighet

Ytterligare överväganden

Tips och råd

Förslag på efterföljande steg

Skapa en affärsmöjlighet

Om du följer försäljningsprocessen från början till slut kvalificerar du ett lead för att omvandla det till en affärsmöjlighet. Mer information: Vårda försäljning från lead till order

Om du vill skapa en affärsmöjlighet utan att först skapa ett lead kan du göra följande:

 1. Gå till Försäljning > Affärsmöjligheter.

 2. Välj Ny.

 3. I området Sammanfattning på skärmen Lead anger du företag och kontaktuppgifter för ditt lead.

 4. I området Detaljer på skärmen Lead anger du information om bransch och önskad kontaktmetod för ditt lead.

 5. Lägg till alla anteckningar och aktiviteter (till exempel telefonsamtal eller e-post) för leadet. Mer information: Hålla ordning på anteckningar, uppgifter, samtal eller e-post med aktiviteter

 6. Om du vill lägga till intressenter väljer du + i området Intressenter.

 7. Om du vill lägga till säljteammedlemmar väljer du + i området Säljteam.

 8. Om du vill lägga till konkurrenter väljer du + i området Konkurrenter.

 9. Om du vill lägga till produkter väljer du + i området Produkter.

 10. Om du vill lägga till en offert väljer du + i området Offerter. Mer information: Skapa eller redigera en offert

 11. Välj knappen Spara längst ned till höger på skärmen.

Redigera en affärsmöjlighet

 1. Gå till Försäljning > Affärsmöjligheter.

 2. Välj den affärsmöjlighet som du vill redigera.

 3. Lägg till eventuell extra information du har om ett lead.

 4. Välj knappen Spara längst ned till höger på skärmen.

Ytterligare överväganden

 • Ett sätt som kan hjälpa dig att öka din försäljning är att lägga till alla produkter som kunden kan behöva. Ditt CRM-system erbjuder kanske produktpaket eller produktfamiljer för att göra det lättare för dig att välja produkter för merförsäljning och korsförsäljning.

 • Glöm inte att lägga till alla intressenter i projektet. En intressent är alla som ska delta i, granska och godkänna den föreslagna lösningen.

 • Om andra personer i organisationen arbetar med den här försäljningen måste du lägga till dem som säljteammedlemmar.

 • Vårda dina affärsmöjligheter med en CRM-marknadsföringskampanj. Mer information: Komma igång med CRM-marknadsföring