Microsoft Dynamics CRM Hjälp och utbildning
Microsoft Dynamics
CRM Hjälp och utbildning
Search Microsoft Dynamics CRM Hjälp och utbildning

Öka detaljnivån i ett diagram

Du kan detaljgranska ned i ett segment i ett diagram för att filtrera diagramdata för segmentet. Du kan till exempel detaljgranska ned i ett segment i ett diagram för en säljpipeline. Du kan också ändra den diagramtyp du detaljgranskar.

 1. Öppna listan av poster som du vill visa diagrammet för. Klicka sedan på diagramfältet till höger om eller ovanför listan med poster.

 2. Följ anvisningarna för den app som du använder.

  Om du använder CRM-webbprogrammet

  1. Klicka på området Diagram

  Om du använder CRM för Outlook

  1. I menyfliksområdet, klicka på Diagramruta och välj var du vill att diagrammet ska visas.

 3. I diagramområdet, klicka på pilen bredvid diagrammets namn och klicka sedan på ett diagramnamn.

 4. Klicka på det kategoriområde i diagrammet som du vill detaljgranska.

 5. På snabbmenyn, klicka på Välj fält och klicka sedan på det fält som du vill använda för att gruppera efter.

 6. Klicka på knappen för en diagramtyp.

 7. Klicka på OK.


  Anteckning

  Om du vill gå tillbaka till föregående diagram klickar du på Tillbaka.


Gäller för

CRM Online

CRM 2016 on-prem

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
Hade du nytta av den här informationen?