Dynamics 365
Hjälp och utbildning
Search

Importera konton, leads eller andra data

Om dina data är lagrade i kalkylblad, databaser eller andra system, vill du förmodligen importera data till Microsoft Dynamics 365 så att du kan hålla reda på all kundinformation på ett ställe.

Du kan importera alla typer av information, till exempel konton, leads eller affärsmöjligheter – även aktiviteter eller ärenden. (Olika typer av information kallas "posttyper.")


Anteckning

Importen misslyckas om du använder en mall som du har exporterat från Dynamics 365, lägger till en ny kolumn i den och sedan försöker importera tillbaka informationen till Dynamics 365 (online).Anteckning

Vill du importera kontaktdata?Mer information: Importera kontakter


Steg 1: Förbered importfilen

Först måste du hämta data till en fil.

Kontrollera att dina data är så fullständiga och korrekta som möjligt när du skapar importfilen. Fyll i all information som saknas och kontrollera att namn och övrig information är rättstavade.

Filformaten som stöds:

 • Kommaavgränsade värden (.csv)

 • Text (.txt)

 • Komprimerade (.zip)

 • Excel-kalkylblad 2003 (.xml)

 • Excel-arbetsbok (.xlsx)

Maximal filstorlek för ZIP-filer är 32 MB. Maximal filstorlek är 8 MB för andra filformat.


Tips

Om du behöver importera en större mängd data läser du MSDN: Importera data för mer information.

Du kan lägga till flera importfiler till en enda ZIP-fil och sedan importera ZIP-filen för att hämta alla filer på en gång. Om flera säljare anger leads från en mässa i olika kalkylblad, kan du exempelvis samla dem i en ZIP-fil för import.

För bästa resultat är det en god idé att kontrollera att du (eller din Dynamics 365-administratör, om det är någon annan) har vissa regler för att minska eventuella dubbletter när du importerar data (kallas "dubblettidentifieringsregler").Mer information: Installera dubblettidentifieringsregler för att hålla dina data rena


Steg 2: Kör guiden Importera data

Använd guiden Importera data om du vill importera filen.

 1. Gå till Inställningar > Datahantering.

 2. Välj Importer > Importera data.

 3. Bläddra till mappen där du sparade filen som innehåller importfilen. Markera filen och välj sedan Öppna. Välj sedan Nästa.


  Tips

  Du kan bara importera en fil åt gången. Kör guiden igen om du vill hämta fler filer eller lägg till alla importfiler i en enda ZIP-fil.


 4. Kontrollera filnamnet och om filen är i XLSX-, XML-, CSV-, TXT- eller ZIP-format kontrollerar du att fält- och dataavgränsarna är rätt. Välj sedan Nästa.


  Anteckning

  I de flesta fall kan du acceptera standardavgränsare.


 5. Välj hur guiden bestämmer vilka fält som ska användas för data.

  • Välj Standard (automatisk mappning) om du vill att guiden ska avgöra motsvarande fält i Microsoft Dynamics 365 automatiskt. Om guiden inte kan hitta ett fält, har du möjlighet att "mappa" det själv.

   -- ELLER --

  • Välj För allmänna kontakt- och kontodata om importfilen innehåller kontakter och konton (och kontakter är den huvudsakliga typen av data).

   -- ELLER --

  • Välj För BCM 2010 om importfilen innehåller kontakter från Microsoft Outlook 2010 med Business Contact Manager.

   -- ELLER --

  • Om tillgängligt för organisationen, markerar du en anpassad datamappning. (Du ser dem i listan om de är tillgängliga.)

 6. Välj Nästa.

 7. Om du uppmanas i listrutan Microsoft Dynamics 365Posttyper välj den typ av poster som du importerar, till exempel Konto eller Lead. Välj sedan Nästa.

 8. För varje posttyp med en varningsikon, mappa fältet från importfilen till motsvarande fält i Microsoft Dynamics 365. Rulla för att se hela listan. Välj sedan Nästa.

 9. Gå igenom sammanfattningen och välj sedan Nästa.

 10. Välj ytterligare importinställningar.

  • Om det är OK för guiden Importera data att importera dubblettposter väljer du Ja i avsnittet Tillåt dubbletter.


   Varning!

   I de flesta fall om du vill undvika att importera duplicerad information bör du behålla inställningen Nej för det här alternativet.


  • Om du vill ange vem som äger de importerade posterna går du till avsnittet Välj ägare för de importerade posterna och väljer Slå upp. Välj Slå upp fler poster, skriv personens namn och välj sedan Lägg till.


   Anteckning

   Hur kan du bestämma vem som ska "äga" importerade data? Vanligtvis är ägaren den som är ansvarig för att vidta åtgärder på data. Här följer ett exempel: om importfilen innehåller kontakter som du fått på mässor och du vill tilldela en användare att följa upp med dessa kontakter, väljer du personen som ägaren. Om du vill tilldela någon annan än dig själv som ägare till de importerade posterna, måste din säkerhetsroll ha behörighet att skapa poster för användaren. Om du inte har tillräckliga behörigheter tilldelas du som ägare till de importerade posterna som standard.


  • Om du vill spara dessa inställningar så att du kan använda dem igen, ange ett namn för inställningarna (kallas "datamappning").

   Nästa gång du kör guiden Importera data visas den nya datamappningen under Anpassade mappningar.

 11. Välj Skicka.

 12. Om du vill kontrollera att guiden har slutförts väljer du Importer och granskar rapporten. Annars väljer du Slutför.

Gäller för

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013