Microsoft Dynamics
CRM Hjälp och utbildning

Importera kontakter

Gör så härLäs den här e-boken 

Om kontakter lagras i ett e-postprogram, ett kalkylblad eller på telefonen, här är hur du importerar dem till Microsoft Dynamics CRM så att du har alla företagets kontaktinformation i CRM.


Tips

Du kan också använda den nya Data Loader service (förhandsgranskningsfunktionen) för att importera stora mängder data.Mer information: 


Steg 1: Förbered importfilen

Först måste du exportera dina kontakter till en fil.

Filformaten som stöds:

 • Kommaavgränsade värden (.csv)

 • Text (.txt)

 • Komprimerade (.zip)

 • Excel-kalkylblad 2003 (.xml)

Maximal filstorlek för ZIP-filer är 32 MB. Maximal filstorlek är 8 MB för andra filformat.


Tips

Om du lagrar kontakter i mer än ett program kan du lägga till importfilerna i en enda ZIP-fil. Importera ZIP-filen för att hämta alla filer på en gång.


Följ proceduren för det program eller den plats där kontakterna lagras:

Exportera kontakter från ett e-postprogram

 1. Exportera kontakterna till en fil med kommaavgränsade värden (.csv).

  Öppna hjälpen för programmet om du vill söka efter specifika steg för att exportera kontakter från ditt e-postprogram och Sök efter ”export”. Sök efter avsnitt som innehåller ”exportera kontakter”, ”exportera adressboken” eller ”exportguiden” i rubriken.

 2. Spara filen på en plats där du hittar den igen.

Exportera kontakter från ett kalkylblad

 1. Öppna kalkylbladet.

 2. Om det behövs redigerar du ett kolumnnamn i kalkylbladet så att det överensstämmer exakt med motsvarande namn som visas här.


  Varning

  Om kalkylbladet inte innehåller alla kolumnnamn som visas, är det OK. Men om det finns ett kolumnnamn måste det matcha exakt med motsvarande namn i listan, annars fungerar inte importen. Mellanslag krävs. Observera att ordet "Epost" inte innehåller ett bindestreck.


  Kolumnnamn i kalkylbladet (stavningen måste matcha exakt)

  Förnamn

  Mellannamn

  Efternamn

  Telefon, arbete

  Mobiltelefon

  Befattning

  Gatuadress, arbete

  Ort, arbete

  Region, arbete

  Postadress, arbete

  Land - arbete

  E-postadress

 3. Spara filen.

Exportera kontakter från telefonen

 1. Använd en USB-kabel eller en app för att exportera kontakterna från telefonen till datorn.

  För att hitta specifika åtgärder för att exportera kontakter för ditt varumärke på telefon använder du din favoritsökmotor (t.ex. Bing) för att söka efter "exportera kontakter från min telefon".

  Sök i online-butiken för din telefon om du vill hitta en app.

Steg 2: Importera filen

Använd guiden Importera data om du vill importera kontakter.

  

 1. Gå till Inställningar > Datahantering.

 2. Klicka på Importera.

 3. Klicka på Importera data.

 4. Bläddra till mappen där du sparade filen som innehåller exporten med dina kontakter. Markera filen och klicka sedan på Öppna. Klicka på Nästa.


  Tips

  Du kan bara importera en fil åt gången. Kör guiden igen om du vill hämta fler filer eller lägg till alla kontaktfiler i en enda .zip-fil.


 5. Kontrollera filnamnet och om filen är i CSV- eller TXT-format ska du kontrollera att fält- och dataavgränsare är korrekta. Klicka på Nästa.


  Anteckning

  I de flesta fall kan du acceptera standardavgränsare.


 6. Välj Standard (automatiskt mappning) för systemdatamappningen. Klicka på Nästa.

 7. I Microsoft Dynamics CRM-listrutan Posttyper väljer du Kontakter. Klicka på Nästa.

 8. För varje posttyp med en varningsikon, mappa kolumnen från kontaktfilen till motsvarande fält i Microsoft Dynamics CRM. Klicka på OK och sedan på Nästa.

 9. Gå igenom sammanfattningen och klicka sedan på Nästa.

 10. Klicka på Skicka.

 11. Så här kontrollerar du att guiden har slutförts: klicka på Importer och granska rapporten. Annars klickar du på Slutför.

Steg 3: Kontrollera att kontakterna har importerats

När guiden är klar kontrollerar du i kontaktlistan så att de importeras på rätt sätt.

 1. Välj din roll (försäljning, service eller marknadsföring).Gå till Kontakter.

 2. Bläddra igenom kontaktlistan. Kontrollera att varje person finns med i listan och kontrollera innehållet i fälten för noggrannhet.

Vill du se visuella element för importerade kontakter? Kolla in denna e-bok.

Applies To

Dynamics CRM 2013

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM Online