Dynamics 365
Hjälp och utbildning
Search

Installera expressappen Dynamics CRM för telefoner

När du är på språng kan du använda Microsoft Dynamics 365 på din mobiltelefon med appen Microsoft Dynamics CRM för telefoner express.

CRM för telefoner express är den tidigare versionen av telefonappen för Microsoft Dynamics 365. Om du letar efter den senaste kompletta versionen av telefonappen, se Användarhandbok för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor.

Innan du kan använda appen måste du kontrollera att din Dynamics 365-administratör har ställt in CRM för telefoner express för dig. Administratören kanske har försett dig med instruktioner om hur du installerar och startar appen, men om inte, kan du använda dessa instruktioner.

Installera Dynamics 365 för telefoner

Om din administratör har meddelat att du ska ladda ned CRM för telefoner express-appen väljer du länken i tabellen nedan för din telefon. Länken leder till appen i din telefons appbutik.

Telefon

App-länk

Windows Phone

Windows Store

Apple iPhone

Apple App store

Android-telefon

Google Play

Starta CRM för telefoner express

  1. Öppna CRM för telefoner express-appen.

  2. På skärmen Kom igång, skriv ditt företags Dynamics 365-webbadress.

  3. Peka på OK för att fortsätta.

Har du problem med din app?

Om du har problem med din CRM för telefoner express-app, är det en god idé att kontakta IT-avdelningen. Om du vill göra ytterligare felsökning på egen hand, testa dessa resurser:

Sekretessmeddelande

Licensierade användare av Dynamics 365 Online med specifika säkerhetsroller (VD – marknadschef, försäljningschef, säljare, systemadministratör, systemanpassare och försäljningsdirektör) har automatiskt behörighet till tjänsten med hjälp av Dynamics 365 för telefoner, liksom andra klienter.

En administratör har fullständig kontroll (på nivån för användarsäkerhetsroll och entitet) över möjligheten att få åtkomst och behörighetsnivån som är kopplad till telefonklienten. Användarna får sedan åtkomst till Dynamics 365 (online) med Dynamics 365 för telefoner och kunddata cachelagras på enheten som kör den specifika klienten.

Typerna av kunddata som går att exportera från Dynamics 365 Online och cachelagras på en slutanvändares enhet baseras på specifika inställningar på användarsäkerhetsnivåer och entitetsnivåer och innefattar registerdata, registermetadata, entitetsdata, och entitetsmetadata och affärslogik.