Dynamics 365
Hjälp och utbildning
Search

Hålla ordning på anteckningar, uppgifter, samtal eller e-post med aktiviteter

I Microsoft Dynamics 365 använder du Aktiviteter för att hålla reda på all kundkommunikation. Du kan till exempel göra anteckningar, skicka e-post, ringa telefonsamtal, skapa avtalade tider och tilldela dig själv uppgifter när du löser ett serviceärende, och hålla dig uppdaterad med kundnyheter. Dessa åtgärder betraktas som typer av aktiviteter.


Viktigt!

Om du vill skicka e-post, måste din e-post vara korrekt konfigurerad.Mer information: Varför har e-postmeddelandet som jag skickat statusen "Väntar på att skicka"?


Gäller för

Dynamics 365 (online)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013