Microsoft Dynamics
CRM Hjälp och utbildning

Konfigurera CRM för Outlook

CRM 2016 för OutlookCRM 2015 för OutlookCRM 2013 för Outlook 

Om du är som många andra använder du Microsoft Office Outlook som ett nav för kommunikation, planering och kontakthantering inom verksamheten. Du kan fortsätta att använda det välbekanta Outlook-gränssnittet och samtidigt integrera det med Microsoft Dynamics CRM genom att använda Microsoft Dynamics CRM 2016 för Outlook.Dynamics CRM 2016 för Outlook ger även tillgång till CRM-data medan du är offline.Mer information: Gör ditt CRM-arbete i Outlook


Viktigt!

För att du ska kunna installera och använda Dynamics CRM 2016 för Outlook måste din organisation köra Microsoft Dynamics CRM 2016-servern.


Steg 1: Granska installationskrav

Logga in som lokal administratör

 • Du måste kunna logga in på datorn som en användare med lokala administratörsprivilegier för att kunna installera Dynamics CRM för Outlook.

  I mindre företag installeras Dynamics CRM för Outlook oftast manuellt, på dator för dator. Administratörer eller användare som har lokala administratörsprivilegier på sina datorer och som har en allmän förtrogenhet med att installera programvaror kan själva göra dessa installationer.

Granska programvarukraven

Granska maskinvaru- och nätverkskraven

Installera uppdateringar

 • Innan du installerar Dynamics CRM för Outlook ska du kontrollera att du har alla de senaste Microsoft Office-uppdateringarna, inklusive alla säkerhetsuppdateringar från Microsoft Update.Gå till Microsoft Update.

Kontrollera behörigheter

Steg 2: Hämta programvaran

Innan du eller dina användare installerar Dynamics CRM 2016 för Outlook ska du tänka på följande:

 • Kontrollera att du har slutfört de CRM-anpassningar som du vill ha. Om användarna ska använda Dynamics CRM 2016 för Outlook i offlineläge ska du för bästa möjliga prestanda endast aktivera lägsta obligatoriska antal posttyper (entiteter) och vyer för offlineanvändning. Mer information finns i TechNet: anpassa CRM-systemet.

 • Det finns inte stöd för omdirigering av grupprincipmapp med offlinefiler i Dynamics CRM för Outlook. Om dina CRM-data lagras med omdirigerade offlinefiler så kan inte användare använda Dynamics CRM för Outlook.Mer information: TechNet: användning av omdirigering av mapp

 • För att synkroniseringen ska fungera rekommenderar vi att du aktiverar cachelagrat Exchange-läge i Outlook.Mer information: Office: aktivera och inaktivera cachelagrat Exchange-läge

Hämta programvaran

 1. I CRM klickar du på Inställningar och sedan på Appar för Dynamics CRM.

 2. På sidan Appar för Dynamics CRM klickar du på Hämta från Microsoft Download Center.


  Tips

  Om du föredrar kan du hämta programvaran på den här webbsidan.


 3. Om du ser en eller flera dialogrutor för Säkerhetsvarning väljer du Kör i varje.

  Programmet börjar laddas ned och följande dialogruta visas:

 4. Under 2. Konfigurera i dialogrutan Komma igång med CRM för Outlook väljer du Kopiera om du vill kopiera din organisations URL-adress till Urklipp på din dator. Du kommer att klistra in den URL-adressen i följande Konfigurera-steg

 5. Välj Kör när du uppmanas att hämta programvaran.

 6. I dialogrutan Bläddra efter mapp väljer du i vilken mapp de extraherade Outlook-filerna ska sparas. Vi rekommenderar att du sparar de extraherade filerna i en separat mapp (välj alternativet Skapa ny mapp i dialogrutan för att skapa en mapp utan att avsluta guiden).

 7. Läs informationen på sidan Licensavtal, välj Jag accepterar licensavtalet om du accepterar licensavtalet och välj sedan Nästa.

 8. Gör något av följande:

  • Du installerar Dynamics CRM för Outlook utan offlinekapacitet genom att klicka på Installera nu.

  • Om du vill installera Dynamics CRM för Outlook med offlinekapacitet ska du välja Alternativ, markera kryssrutan Offlinekapacitet på sidan Anpassa installationen och sedan välja Installera nu. Om du inte väljer offlinekapacitet under installationen kan du lägga till den senare genom att välja Arbeta offline i Dynamics CRM för Outlook.


   Viktigt!

   Om du inte kan installera offlinekapacitet kan du kontrollera att du inte har några väntande Windows-uppdateringar.Läs mer om Windows-uppdateringar


 9. Starta om Outlook när du uppmanas göra detta.

Steg 3: Konfigurera CRM för Outlook

Efter omstart av Outlook visas följande dialogruta:

 1. Tryck på Ctrl+V för att klistra in den URL-adress som du kopierade i föregående steget Hämta programvaran och välj sedan Anslut. Du kan också ange en server-URL eller en URL för upptäckande.

 2. Ange lösenordet om du uppmanas att ange ett lösenord.


  Tips

  Om du vill lägga till en annan organisation kan du köra guiden igen efter att du har konfigurerat den första organisationen. Om du vill köra konfigurationsguiden söker du efter Konfigurationsguiden på startsidan i Windows 8 och kör den. I tidigare versioner av Windows väljer du Start > Alla program > Microsoft Dynamics CRM och sedan Konfigurationsguiden.

  Om du stöter på ett problem vid konfiguration av Dynamics CRM för Outlook med din CRM Online-organisation, använder du konfigurationsdiagnostisk för Microsoft Dynamics CRM för Outlook för att åtgärda problemet. Du måste logga in på diagnostikverktyget med dina CRM Online-autentiseringsuppgifter.


Om du är som många andra använder du Microsoft Office Outlook som ett nav för kommunikation, planering och kontakthantering inom verksamheten. Du kan fortsätta att använda det välbekanta Outlook-gränssnittet och samtidigt integrera det med Microsoft Dynamics CRM genom att använda Microsoft Dynamics CRM 2015 för Outlook.Dynamics CRM 2015 för Outlook ger även tillgång till CRM-data medan du är offline.Mer information: Gör ditt CRM-arbete i Outlook

 Titta på en video om installation, konfiguration och uppgradering (5:19)


Viktigt!

 • För att du ska kunna installera och använda Dynamics CRM 2015 för Outlook måste din organisation köra Microsoft Dynamics CRM Server 2015.

 •  Microsoft Dynamics CRM 2013 för Microsoft Office Outlook är inte kompatibelt med Microsoft Dynamics CRM Server 2015. Ett minimikrav är att uppdatera CRM 2013 för Outlook till UR1 för att använda det med Microsoft Dynamics CRM Server 2015.Mer information: TechNet: Uppgradera från CRM 2013 för Outlook till CRM 2015 för Outlook


Steg 1: Granska installationskrav

Logga in som lokal administratör

 • Du måste kunna logga in på datorn som en användare med lokala administratörsprivilegier för att kunna installera Dynamics CRM för Outlook.

  I mindre företag installeras Dynamics CRM för Outlook oftast manuellt, på dator för dator. Administratörer eller användare som har lokala administratörsprivilegier på sina datorer och som har en allmän förtrogenhet med att installera programvaror kan själva göra dessa installationer.

Granska programvarukraven

Granska maskinvaru- och nätverkskraven

Installera uppdateringar

 • Innan du installerar Dynamics CRM för Outlook ska du kontrollera att du har alla de senaste Microsoft Office-uppdateringarna, inklusive alla säkerhetsuppdateringar från Microsoft Update.Gå till Microsoft Update.

Kontrollera behörigheter

Steg 2: Hämta programvaran

Innan du eller dina användare installerar Dynamics CRM 2015 för Outlook ska du tänka på följande:

 • Kontrollera att du har slutfört de CRM-anpassningar som du vill ha. Om användarna ska använda Dynamics CRM 2015 för Outlook i offlineläge ska du för bästa möjliga prestanda endast aktivera lägsta obligatoriska antal posttyper (entiteter) och vyer för offlineanvändning. Mer information finns i TechNet: anpassa CRM-systemet.

 • Det finns inte stöd för omdirigering av grupprincipmapp med offlinefiler i Dynamics CRM för Outlook. Om dina CRM-data lagras med omdirigerade offlinefiler så kan inte användare använda Dynamics CRM för Outlook.Mer information: TechNet: användning av omdirigering av mapp

 • För att synkroniseringen ska fungera rekommenderar vi att du aktiverar cachelagrat Exchange-läge i Outlook.Mer information: Office: aktivera och inaktivera cachelagrat Exchange-läge

Hämta programvaran

 1. I användargränssnittet för CRM klickar du på Skaffa CRM för Outlook i meddelandefältet.


  Tips

  Om du föredrar kan du hämta programvaran på den här sidan.


 2. Om du ser en eller flera dialogrutor för Säkerhetsvarning väljer du Kör i varje.

  Programmet börjar laddas ned och följande dialogruta visas:

 3. Under 2. Konfigurera i dialogrutan Komma igång med CRM för Outlook väljer du Kopiera om du vill kopiera din organisations URL-adress till Urklipp på din dator. Du kommer att klistra in den URL-adressen i följande Konfigurera-steg

 4. Välj Kör när du uppmanas att hämta programvaran.

 5. I dialogrutan Bläddra efter mapp väljer du i vilken mapp de extraherade Outlook-filerna ska sparas. Vi rekommenderar att du sparar de extraherade filerna i en separat mapp (välj alternativet Skapa ny mapp i dialogrutan för att skapa en mapp utan att avsluta guiden).

 6. Läs informationen på sidan Licensavtal, välj Jag accepterar licensavtalet om du accepterar licensavtalet och välj sedan Nästa.

 7. Gör något av följande:

  • Du installerar Dynamics CRM för Outlook utan offlinekapacitet genom att klicka på Installera nu.

  • Om du vill installera Dynamics CRM för Outlook med offlinekapacitet ska du välja Alternativ, markera kryssrutan Offlinekapacitet på sidan Anpassa installationen och sedan välja Installera nu. Om du inte väljer offlinekapacitet under installationen kan du lägga till den senare genom att välja Arbeta offline i Dynamics CRM för Outlook.


   Viktigt!

   Om du inte kan installera offlinekapacitet kan du kontrollera att du inte har några väntande Windows-uppdateringar.Läs mer om Windows-uppdateringar


 8. Starta om Outlook när du uppmanas göra detta.

Steg 3: Konfigurera CRM för Outlook

Efter omstart av Outlook visas följande dialogruta:

 1. Tryck på Ctrl+V för att klistra in den URL-adress som du kopierade i föregående steget Hämta programvaran och välj sedan Anslut. Du kan också ange en server-URL eller en URL för upptäckande.

 2. Ange lösenordet om du uppmanas att ange ett lösenord.


  Tips

  Om du vill lägga till en annan organisation kan du köra guiden igen efter att du har konfigurerat den första organisationen. Om du vill köra konfigurationsguiden söker du efter Konfigurationsguiden på startsidan i Windows 8 och kör den. I tidigare versioner av Windows väljer du Start > Alla program > Microsoft Dynamics CRM och sedan Konfigurationsguiden.


Om du är som många andra använder du Microsoft Office Outlook som ett nav för kommunikation, planering och kontakthantering inom verksamheten. Du kan fortsätta att använda det välbekanta Outlook-gränssnittet och samtidigt integrera det med Microsoft Dynamics CRM genom att använda CRM 2013 för Outlook.Dynamics CRM för Outlook ger även tillgång till CRM-data medan du är offline.Mer information: Gör ditt CRM-arbete i Outlook


Viktigt!

Om du använder Microsoft Dynamics CRM 2011 (lokal version) bör du inte uppdatera den till Microsoft Dynamics CRM 2013 för Outlook-klienten utan fortsätta att använda Microsoft Dynamics CRM 2011 för Outlook-klienten.

Om du använder CRM 2013 (lokal version) eller CRM Online kan du uppgradera till CRM 2013 för Outlook eller använda Microsoft Dynamics CRM 2011 för Outlook om du inte är redo att uppgradera än. Om du använder Microsoft Dynamics CRM 2011 för Outlook med CRM 2013 för Outlook eller CRM Online kan du dock inte använda Outlook-klienten i offlineläge. Vi rekommenderar att du uppdaterar till CRM 2013 för Outlook så snart som möjligt.


Steg 1: Granska installationskrav

Logga in som lokal administratör

 • Du måste kunna logga in på datorn som en användare med lokala administratörsprivilegier för att kunna installera Dynamics CRM för Outlook.

  I mindre företag installeras Dynamics CRM för Outlook oftast manuellt, på dator för dator. Administratörer eller användare som har lokala administratörsprivilegier på sina datorer och som har en allmän förtrogenhet med att installera programvaror kan själva göra dessa installationer.

Granska programvarukraven

Granska maskinvaru- och nätverkskraven

Installera uppdateringar

 • Innan du installerar Dynamics CRM för Outlook ska du kontrollera att du har alla de senaste Microsoft Office-uppdateringarna, inklusive alla säkerhetsuppdateringar från Microsoft Update.Gå till Microsoft Update.

Steg 2: Hämta programvaran

Innan du eller dina användare installerar CRM 2013 för Outlook ska du tänka på följande:

 • Kontrollera att du har slutfört de CRM-anpassningar som du vill ha. Om användarna ska använda CRM 2013 för Outlook i offlineläge ska du för bästa möjliga prestanda endast aktivera lägsta obligatoriska antal posttyper (entiteter) och vyer för offlineanvändning. Mer information finns i TechNet: anpassa CRM-systemet.

 • Det finns inte stöd för omdirigering av grupprincipmapp med offlinefiler i Dynamics CRM för Outlook. Om dina CRM-data lagras med omdirigerade offlinefiler så kan inte användare använda Dynamics CRM för Outlook.Mer information: TechNet: användning av omdirigering av mapp

 • För att synkroniseringen ska fungera rekommenderar vi att du aktiverar cachelagrat Exchange-läge i Outlook.Mer information: Aktivera och inaktivera cachelagrat Exchange-läge

Hämta programvaran

 1. Kör Installation av Microsoft Dynamics CRM 2013 för Outlook för att hämta programvaran. Du kan starta installationsprogrammet från någon av följande platser:

  • Från meddelandefältet i CRM: I användargränssnittet för CRM väljer du Skaffa CRM för Outlook i meddelandefältet. Om du ser en eller flera dialogrutor för Säkerhetsvarning väljer du Kör i varje.

  • Via Internet:  Gå till hämtningssidan och hämta och kör den körbara filen (32-bitars eller 64-bitars) beroende på din dator och vilken version av Outlook du använder.

  • Från en dvd-skiva: Dubbelklicka på SetupClient.exe i en lämplig Microsoft Office-installationsmapp (32-bitars eller 64-bitars).

 2. I dialogrutan Bläddra efter mapp väljer du i vilken mapp de extraherade Outlook-filerna ska sparas. Vi rekommenderar att du sparar de extraherade filerna i en separat mapp (välj alternativet Skapa ny mapp i dialogrutan för att skapa en mapp utan att avsluta guiden).

 3. Läs informationen på sidan Licensavtal, välj Jag accepterar licensavtalet om du accepterar licensavtalet och välj sedan Nästa.

 4. På sidan Välj installation gör du något av följande:

  • Om du vill installera Dynamics CRM för Outlook med offlinekapacitet ska du välja Alternativ, markera kryssrutan Offlinekapacitet på sidan Anpassa installationen och sedan välja Installera nu. Om du inte väljer offlinekapacitet under installationen kan du lägga till den senare genom att välja Arbeta offline i Dynamics CRM för Outlook.


   Viktigt!

   Om du inte kan installera offlinekapacitet kan du kontrollera att du inte har några väntande Windows-uppdateringar.Läs mer om Windows-uppdateringar


  • Du installerar Dynamics CRM för Outlook utan offlinekapacitet genom att klicka på Installera nu.

   CRM installerar Dynamics CRM för Outlook. Du måste starta om datorn om du vill slutföra installationen.

 5. På den sista sidan i guiden väljer du Stäng.

Steg 3: Konfigurera CRM för Outlook

Du måste konfigurera Dynamics CRM för Outlook när du har installerat det. När du startar om Outlook när installationen är klar startar konfigurationsguiden automatiskt.


Anteckning

Om konfigurationsguiden inte startas automatiskt söker du efter Konfigurationsguiden på startskärmen och kör den. I tidigare versioner av Windows väljer du Start > Alla program > Microsoft Dynamics CRM och sedan Konfigurationsguiden.


 1. I konfigurationsguiden finns listrutan Server-URL. Välj pilen bredvid listrutan och gör sedan något av följande:

  • Om du vill ansluta till en CRM Online-organisation, välj CRM Online. Om du inte vet om du använder en onlineversion eller lokal version av CRM kan du titta på webbadressen för Microsoft Dynamics CRM i webbläsaren. Om webbadressen innehåller ”dynamics.com” efter namnet på din organisation använder du onlineversionen. Annars är det den lokala versionen.

  • Om du vill ansluta till en (lokal) CRM 2013-organisation finns det två typer av URL-adresser, beroende på om datorn är ansluten till Internet eller inte:

   • För interna distributioner (inte ansluten via Internet) skriver du URL:en för Microsoft Dynamics CRM-servern eller identifieringstjänsten i följande format: http://crmserver eller http://crmserver:5555.

   • Om du vill ansluta via Internet använder du URL:en för identifieringstjänsten i följande format: https://dev.crmserver.contoso.com.


    Anteckning

    Om du inte vet vilken URL-adress du ska använda kontaktar du din CRM-administratör.


 2. Klicka på Testa anslutning. Nu läggs organisationer till i listan Organisationsinformation. Om du uppmanas att ange autentiseringsuppgifter väljer du bland följande alternativ:

  • Gör följande för en CRM Online-organisation:

   • Om din organisation ansluter via Office 365 anger du ditt användarnamn och lösenord för Microsofts onlinetjänster och klickar eller trycker sedan på OK. Den här informationen har skickats till dig i ett e-postmeddelande när ditt konto skapades.

   • Om du ansluter med en tidigare plattform för onlinetjänster anger du ditt Microsoft-konto (tidigare Windows Live ID) och lösenord och klickar sedan på OK. Den här informationen har skickats till dig i ett e-postmeddelande när ditt konto skapades.

  • För en lokal CRM-organisation uppmanas du inte att ange autentiseringsuppgifter eftersom CRM använder dina Active Directory-domänautentiseringsuppgifter.

 3. I listan Organisation markerar du den CRM-organisation du vill ansluta till och klickar sedan på OK. Klicka sedan på Stäng.


  Tips

  Om du har problem med att installera och konfigurera Dynamics CRM för Outlook kan du pröva att använda felsökningsguiden.


Sekretesspolicy

När du vill använda Microsoft Dynamics CRM för Outlook måste du logga in med dina autentiseringsuppgifter (en e-postadress och ett lösenord). Du kan välja att spara den här informationen lokalt så att du inte behöver ange autentiseringsuppgifterna varje gång du öppnar Outlook. Om du väljer att spara informationen lokalt ansluts CRM för Outlook automatiskt till Microsoft Dynamics CRM Online varje gång du öppnar Outlook.

Efter att du har loggat in och använt CRM för Outlook första gången är anslutningen mellan datorn och CRM Online alltid öppen när du har åtkomst till Internet. Du kan välja att endast inaktivera anslutningen mellan datorn och CRM med en konfigurationsinställning, men om du stänger av anslutningen kan CRM för Outlook uppvisa sämre prestanda.

Om du använder CRM för Outlook för att hålla reda på e-post visas e-posttråden för de användare i organisationen som har behörighet att visa den.

För varje e-postmeddelande du tar emot skickar CRM för Outlook avsändarens e-postadress, mottagarens e-postadress och meddelandets ämnesrad till CRM Online. Detta gör att CRM Online kan verifiera huruvida en viss post ska sparas i CRM Online-tjänsten. När du spårar ett objekt sparar CRM-tjänsten en kopia av objektet. Den kan visas av andra användare i organisationen som har rätt behörigheter. Om du avslutar spårningen av ett objekt är det endast i de fall objektet ägs av dig som kopian automatiskt tas bort från CRM Online.

Om du använder Microsoft Dynamics CRM för Outlook när du arbetar offline skapas en kopia av de data du arbetar med och den lagras på den lokala datorn. Data överförs från CRM Online till din dator via en säker anslutning och en länk upprätthålls mellan den lokala kopian och CRM Online. Nästa gång du loggar in på CRM Online synkroniseras lokala data med CRM Online.

En administratör avgör om organisationens användare ska ha rätt att gå offline med Microsoft Dynamics CRM för Outlook genom att använda säkerhetsroller.

Användare och administratörer kan konfigurera vilka entiteter som kan laddas ned via Offlinesynkronisering med hjälp av inställningen Synkroniseringsfilter i dialogrutan Alternativ. Användare och administratörer kan också konfigurera vilka fält som laddas ned (och överföras) med hjälp av Avancerade alternativ i dialogrutan Synkroniseringsfilter.

Om du använder Microsoft Dynamics CRM Online när du använder funktionen Synkronisera med Outlook exporteras de synkroniserade CRM-data till Outlook. En länk bevaras mellan informationen i Outlook och informationen i CRM Online för att informationen ska förbli aktuell mellan de två programmen. Outlook-synkroniseringen laddar bara ned relevanta CRM-post-id:n när en användare försöker spåra och ställa in ett Outlook-objekt. Företagets data lagras inte på enheten.

En administratör avgör om organisationens användare ska ha rätt att synkronisera CRM-data med Outlook genom att använda säkerhetsroller.