Dynamics 365
Hjälp och utbildning
Search

Dela en rapport med andra användare eller team

När du skapar en ny rapport, kan du dela den med andra i arbetsgruppen eller i organisationen så att de också kan ha nytta av den. Det finns flera sätt för att du ska dela din nya rapport med andra personer.

Dela rapporten med andra användare eller team

 1. Gå till Rapporter.

 2. Markera rapporten i listan med rapporter.

  Om du använder Dynamics 365-webbprogrammet:

  1. Klicka på Fler kommandon och klicka sedan på Dela.

  2. I rutan Dela rapporten klickar du på Lägg till användare/team.

  3. Välj de användare och team som du vill dela rapporten med i dialogrutan Sök efter poster och klicka sedan på OK.

  4. Välj önskad typ av delningsbehörighet i dialogrutan Dela rapporten. Behörigheterna är: Läsa, Skriva, Ta bort, Lägg till, Tilldela och Dela.


  Om du använder Dynamics 365 för Outlook:

  1. Välj en rapport i listan rapporter och i gruppen Samarbeta klickar du på Dela.

  2. Ange de användare eller team som du vill dela en rapport med.

Dela en rapport med organisationen

Om rapporten kan vara användbar för alla användare kan du göra den tillgänglig för organisationen.

 1. Gå till Rapporter.

 2. Markera rapporten i listan med rapporter och klicka på Redigera i kommandofältet.

  Om du använder Dynamics 365-webbprogrammet:

  1. Klicka på Redigera i kommandofältet.

  2. På menyn Åtgärder klickar du på Gör rapport tillgänglig för organisationen.


  Om du använder Dynamics 365 för Outlook:

  1. Klicka på Redigera i gruppen Poster.

  2. På menyn Åtgärder klickar du på Gör rapport tillgänglig för organisationen.

Gäller för

Dynamics 365 (online)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013