Använda Bing Maps för att visa en plats

Bing-kartor hjälper dig att planera kundbesök, optimera dina vägar, beräkna körsträcka för utgiftsrapporter och se närliggande tjänster. När du visar detaljer för konton, kontakter eller leads visas en karta med deras adresser. Klicka eller tryck på en karta om du vill utforska flyg- och satellitbilder, kontrollera trafikförhållanden och få en vägbeskrivning.


Viktigt!

Bing-kartor är kanske inte tillgängligt för alla länder/regioner eller språk. Användare av Dynamics 365 (lokalt) uppmanas dessutom att ange en licensnyckel för att kunna visa Bing-kartor. Kontakta din systemadministratör för att få information om organisationens Bing-kartor licens.


Visa en Bing-karta för en kontakt, ett lead eller ett konto

  1. Navigera till ett konto, kontakt eller lead.

  2. Bläddra nedåt tills kartan visas. Om fältet Adress är tomt anger du adressen och klickar på Klart. Vänta ett ögonblick medan kartan uppdateras.

  3. Klicka på kartan om du vill visa flyg- och satellitbilder, kontrollera trafikförhållanden och få en vägbeskrivning.

Sekretessmeddelande

Om du använder Microsoft Dynamics 365 skickar funktionen Bing Maps automatiskt adressen via Internet till Bing Maps-tjänsten för att visa en onlinekarta över adressen i Dynamics 365.  Om du klickar på Bing-kartor i Dynamics 365 omdirigeras du till www.bing.com/maps. Villkoren för användningen av Bing Maps styrs av Bing Maps användaravtal för slutanvändare.

Administratören kan aktivera och inaktivera funktionen Bing Maps i Inställningar > Administration > Systeminställningar. Om Bing Maps-funktionen stängs av inaktiveras funktionen i Dynamics 365.

Information som skickas till Bing Maps lyder under Bing Maps sekretesspolicy.

Gäller för

Dynamics 365 (online)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013