Kundengagemang via CRM-system

En positiv kundupplevelse är en allt viktigare förutsättning för att företagen ska vinna och behålla kunder. Med lösningar för kundengagemang i Microsoft Dynamics CRM kan företag skapa fantastiska kundupplevelser och långsiktiga relationer som baseras på kunskap och förtroende.

CRM-lösningar från Microsoft Dynamics

Smart kundengagemang

I dag går det inte att engagera alla kunder på samma sätt. Du måste kunna anpassa dig på alla kontaktpunkter och med avseende på vem din kund är och vad de gör. Smart kundengagemang gör att ditt företag kan bygga upp förtroende, lojalitet och förståelse hos kunderna, samtidigt som säljarna, servicepersonalen och marknadsförarna kan vara så effektiva som möjligt. Med vår lösning för kundengagemang kan vi hjälpa ditt företag att leverera förstklassiga kundupplevelser.

Erbjud personliga kundupplevelser genom att engagera dem vid rätt tid, på rätt plats och på rätt sätt hela vägen. 

Skapa proaktiva upplevelser genom att, utifrån bättre insikt, bestämma vilken nästa interaktion med kunden ska bli. 

Gör kundengagemanget förutsägbart genom att identifiera mönster och tendenser med hjälp av interna och externa data.  Använd information för att kunna rekommendera och föreslå hur optimeringen ska gå till. 

Vi hjälper dig att få bättre kundengagemang, så att du kan sälja effektivare, erbjuda service överallt och marknadsföra smartare. 

Kundengagemang från Microsoft

Vad är Microsoft Dynamics CRM?

Microsoft Dynamics CRM är vår CRM-lösning för kundrelationshantering som hjälper företag att ge service överallt, sälja mer effektivt och marknadsföra sig smartare. Vi hjälper företag att få insikter från sociala medier och BI (Business Intelligence) och att öka produktiviteten med en enda Microsoft-lösning. Och vi levererar Microsoft Dynamics CRM i molnet, lokalt eller som en hybridlösning.

Vad är CRM? CRM (Customer Relationship Management) – eller hantering av kundrelationer, CRM-system eller CRM-programvara som det också kallas – är en affärslösning som hjälper företag att effektivisera verksamheten och förbättra kundupplevelsen genom bättre marknadsföring, försäljning och kundtjänst.

Vad kan CRM göra för min organisation? Med CRM kan du sänka kostnaderna och öka lönsamheten genom att organisera och automatisera affärsprocesser som förbättrar kundrelationerna och kundnöjdheten i alla interaktioner inom områdena försäljning, marknadsföring och kundtjänst. CRM-lösningar kan generera avkastning på investeringen (ROI) genom marknadsföringsautomatisering, kundtjänst och automatisering av säljstöd.

Vi erbjuder också mobila CRM-appar och plattformar som gör att du kan hantera dina kundrelationer från mobila enheter, tillsammans med verktyg som integrerar data och rapporter från sociala medier direkt i ditt CRM-program.