fokusbild
triangelformad fokusbild

Microsoft Dynamics 365 for
Finance and Operations, Enterprise-utgåvan

Snabbare tillväxt för verksamheten

Du kan optimera ekonomi och drift för snabbare tillväxt och ta datadrivna realtidsbeslut i global skala. Allt detta möjliggörs av en intelligent, modern affärsapplikation.

KOM IGÅNGTITTA NU
Ikon för Fatta smartare beslut

Fatta smartare beslut

 Tillför synlighet i organisationen genom att sammanföra ekonomi och drift. Det ger dig förutsägande information i realtid så att du kan fatta datadrivna beslut.

Ikon för Transformera verksamheten

Transformera verksamheten

Du kan ligga före konkurrenterna tack vare smidighet, förenkling och kontinuerligt nytänkande, utan att störa den dagliga driften.

Ikon för Väx i din takt

Väx i din takt

Möt föränderliga affärsbehov med hjälp av en flexibel och skalbar global lösning, samtidigt som du maximerar användningen av befintliga investeringar genom att integrera äldre system.  

Mattress Firm
Canada Goose
Pandora
Pet Supplies Plus
David's Tea
Citta Design
Få verksamheten att prestera bättre
 

Ekonomihantering

Få verksamheten att prestera bättre

Du kan skapa effektivare processer, leverera stabila rapporter och analyser och säkerställa regelefterlevnad i 34 länder på 60 olika språk.

 • Du kan skapa värde snabbare och underlätta säkrare beslut med hjälp av rollbaserade arbetsytor med inbyggda analyser 
 • Anpassning till förändrade krav på verksamheten möjliggörs genom skräddarsydda diagram för konton, dimensioner och regler
 • Du kan tillhandahålla kontroll och balans tack vare processautomatisering, betalningsåtaganden, budgetplanering, budgetstyrning och trevägs matchning
 • Du kan effektivt spåra värden och minska rapporteringsfelen genom automatisk administration av kapitaliserade tillgångar
 • Du kan uppfylla den offentliga sektorns krav på betalningsåtaganden och budgetering

TA EN GUIDAD TUR
LADDA NED E-BOK

Tillverkningen blir smidig och effektiv med integrerade lösningar
 

Tillverkning

Arbeta smartare med sammankopplade system

Tillverkningen blir smidig och effektiv med en integrerad lösning som optimerar produktionsplanering, projektledning, drift, schemaläggning av aktiviteter samt kostnadshantering.

 • Skapa en idealisk tillverkningsmix och stötta tillverkningsprocesserna genom hela leveranskedjan
 • Optimera tillverkningsprinciperna för respektive produktfamilj, inklusive tillverka för lagerhållning, tillverka mot beställning, ta fram mot beställning, konfigurera mot beställning och konstruera mot beställning
 • Du kan snabba på flödet av tillverkningsmaterial och färdigt gods med avancerad lagerhantering, stöd för skanning och transporthantering
 • Optimera schemaläggningen inom organisationen med en enhetlig resursmodell och schemaläggningsmotor
 • Förbättra produktkvaliteten och produktiviteten genom att identifiera och lösa problem med hjälp av realtidsinformation

TA EN GUIDAD TUR
LADDA NED E-BOK

Effektivisera tillgång och efterfrågan
 

Leveranskedjan

Effektivisera tillgång och efterfrågan

Du kan förändra leveranskedjan digitalt med avancerad lager- och inventariehantering för att optimera synlighet och leveranser, produktinsikter, materialanskaffning och integrerad logistik.

 • Optimera leveranserna och minska kostnaderna genom att synkronisera platser, lager och transportsätt
 • Möjliggör snabbare respons på kundernas krav genom sömlösa processer för beställning till betalning
 • Effektivisera hanteringen av inköpskostnaderna och få ökad kontroll genom att automatisera processerna för inköp till betalning
 • Skaffa dig insikter och kontroll över alla platser och lager
 • Automatisera processerna för prospekt till betalning genom integration med Dynamics 365 for Sales

TA EN GUIDAD TUR

Lansera kraftfulla och flexibla ERP-verktyg
 

Cloud services

Lansera kraftfulla och flexibla ERP-verktyg

Få realtidsinformation nästan oavsett enhet. Förenkla och påskynda förändringar i affärsprocesser, integrera smidigt med äldre system, förenkla global regelefterlevnad och skala effektivt.

 • Få flexibla alternativ som uppfyller branschregler och utnyttjar investeringar i datacenter för lansering i molnet och på plats
 • Gör det möjligt att transformera företaget snabbt
 • Uppfyll dina IT-behov på ett kostnadseffektivt sätt
 • Väx i din egen takt

TA EN GUIDAD TUR
LÄS FAKTABLADET


Anpassa och använd Dynamics 365 i hela verksamheten

Placeholder bild

Lägg till färdiga program

Gör ännu mer med Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise-utgåvan, med hjälp av AppSource. Optimera dina ERP-system och ERP-processer genom att integrera tilläggsprogram från Microsoft och våra partner.

UTFORSKA APPSOURCE
Placeholder bild

Skapa egna program

Gör mer med dina Dynamics 365-data. Uppfyll dina unika affärsbehov genom att enkelt skapa anpassade program som ansluter till Dynamics 365 – med minimal eller ingen ytterligare kodutveckling.

LÄS MER

Prova Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise-utgåvan, kostnadsfritt i 30 dagar

KOM IGÅNG
Placeholder bild

Kontakta oss

Chatta med en Microsoftrepresentant om du vill ha hjälp med att komma igång. Öppettider: måndag–fredag, kl. 9.00–17.00 (CET).

Chatta med en Microsoftrepresentant om du vill ha hjälp med att komma igång. Öppettider: måndag–fredag, kl. 9.00–17.00 (CET).

Köp

Information om priser och hur du köper Dynamics 365.

PRISER

Hitta en partner

Kontakta en Dynamics 365-partner i din region.

PARTNER