Microsoft Education Transformation Framework för högre utbildning

Praktiska råd för att hjälpa till att utveckla en övergripande digital transformationsstrategi baserat på er vision och önskade resultat.

Företagsledare

En ledare inom företagsteknik och digital transformation, samt en viktig bidragsgivare till forskningssamfund världen över.

Branschexpertis

En enorm mängd kunskap, erfarenhet och expertis hos anställda och partners i Microsofts ecosystem för utbildningssektorn.

Globalt perspektiv

Årtionden av arbete kring digital transformation hos kunder inom högre utbildning, samt erfarenhet av misstag och framgångar i länder världen över.

Studentframgångar

Locka studenter, påverka studieresultaten och få kontakt med studenter för en livslång relation.

LÄS MER

Undervisning och inlärning

Bygg en kultur som stöttar akademiker att göra sitt bästa.

Läs mer

Akademisk forskning

Stärk alla forskare med den datorkraft de behöver när de behöver den.

Läs mer

Säkra och uppkopplade campus

Ompröva hur ni konfigurerar, optimerar och hanterar era campusresurser.

Läs mer

Så här kommer ni igång

Bygg en vision och en karta över er transformationsmiljö

Läs snabbstartsguiden