eduv2.msftedu.com

Microsofts Education Transformation Framework för grund- och gymnasieskolan

En övergripande och effektiv guide för skolledare för att navigera genom en komplex förändring, se vad som är möjligt och ta fram en strategi för att uppnå det.

Helhetsgrepp

Barnens hela utbildning kräver en komplex integration av många funktioner i ett skolsystem.Framgångsrika förändringar är övergripande och omfattar hela systemet.

Global bästa praxis

Exempel på vad som fungerar och vad som inte gör det kan inspirera och hjälpa dig på vägen till en framgångsrik transformation av undervisningen.

Baserat på forskning

Forskning från beslutsfattare och akademiker där initiativ till utbildningstransformering har inneburit dramatiska förbättringar.

Så här kommer ni igång

Få tillgång till guiden om hur Microsofts Education Transformation Framework kan snabba på er resa mot en effektiv transformering av hela erat system.

Läs snabbstartsguiden (på engelska)

Ledarskap och policy

Skapa en gemensam målbild och bygg en medveten kultur för innovation och lärande som engagerar samhället och motiverar ledare, lärare och alla intressenter att planera och leda förändring.

Undervisning och inlärning

Hjälp alla elever att uppnå sin potential genom att ha en elevcentrerad inställning för att utforska alla aspekter av undervisning och lärande:schema, utvärdering, enheter och lokaler med ett fokus på förståelse och att möta alla elevers behov.

Intelligenta miljöer

Utveckla säkra miljöer på plats och online. Utnyttja dataanalys för att optimera elevernas resultat och skapa effektiva, dynamiska och hållbara processer och fördelning av resurser.

Framgång för elever och skola

Med grund i rättvisa och inkludering bygger vi upp kapaciteten genom professionell undervisning och utveckling för alla för att säkerställa att eleverna utvecklar sina sociala och känslomässiga färdigheter och får en stabil grund att stå på inför framtiden.

Så här kommer ni igång

Få tillgång till guiden om hur Microsofts Education Transformation Framework kan snabba på er resa mot en effektiv transformering av hela erat system.

Läs snabbstartsguiden (på engelska)