Framgångsrik transformation skolsystemen

Lägg grunden till framgång med hjälp av Microsoft Education Transformation Framework.

Att transformera ett helt skolsystem är en spännande möjlighet. Samtidigt som det är en utmaning är det enklare med en beprövad metod att hjälpa beslutsfattare att få det rätt. Utbildningsledare i mer än 50 länder, från Finland till Sydafrika, har redan tagit hjälp av Microsoft Education Transformation Framework för att planera sina strategier i samarbete med Microsoft.


Om Microsoft Education Transformation Framework

Microsoft Education Transformation Framework är en effektiv, flexibel plattform för transformation av utbildning baserat på den senaste forskningen och åsikter från hundratals akademiker, forskare och policyskapare. Vi sammanfattade deras insikter till ett enkelt, kraftfullt ramverk som nu är tillgängligt för systemledare överallt.


Fördelar med att använda Microsoft Education Transformation Framework

 • Lär dig av framgångar och misstag i andra länder.
 • Dra nytta av bästa praxis och erfarenheter.
 • Hitta verkliga exempel på vad som fungerat och vad som inte har gjort det.
 • Bläddra genom summeringar av mångårig forskning

Få paketen om transformation

Ledarskap och policy

Ämnena omfattar:

 • Vision för förändring
 • Strategisk planering och kvalitetssäkring
 • Inkludering och tillgänglighet
 • Partnerskap och lokal kapacitetsuppbyggnad
LADDA NER GUIDEN FÖR LEDARSKAP OCH POLICY

Modern utbildning och inlärning

Ämnena omfattar:

 • Lärare- och ledarskapsutveckling
 • Läroplan och utvärdering
 • Individanpassad inlärning och välbefinnande
 • Mångsidiga upplevelser
LADDA NER GUIDEN FÖR MODERN UTBILDNING OCH INLÄRNING

Intelligenta miljöer

Ämnena omfattar:

 • Tillgängliga miljöer för lärande
 • Hantering av lokaler
 • Hållbar och ansvarsfull design
 • Smart, integrerad säkerhet
LADDA NER GUIDEN FÖR INTELLIGENTA MILJÖER

Teknisk ritning

Ämnena omfattar:

 • Hantering av IT och verksamheten
 • Enheter för inlärning
 • Plattform för samarbete och inlärning
 • Datadriven insikt
LADDA NER GUIDEN FÖR TEKNISK RITNING

Kurser på nätet

I samarbete med edX erbjuder Microsoft kurser på nätet för att hjälpa beslutsfattare hantera de utmaningar och möjligheter som det innebär med transformationen av utbildningssektorn.

HITTA KURSER PÅ NÄTET