Tio kritiska komponenter att ta lärdom av och hänsyn till

Att förändra sättet ni som skola jobbar kräver tid, engagemang och planering. Här listar vi tio punkter som kan vara bra att gå igenom, fördelade på två delar – ledarskap och strategi samt 2000-talets pedagogik.

Ledarskap och policy 2000-talets pedagogik

1. Formulera en vision

2. Partnerskap och kapacitetsutveckling för förändring

3. Organisationsmässig kapacitet, strategisk planering och kvalitetssäkring

4. Inkluderande, tillgänglighet och hållbarhet