Kraftfulla utbildningsverktyg för bättre inlärningsresultat

Ge lärarna tidsbesparande verktyg för planering och uppgifter. Hjälp eleverna att bygga de färdigheter de behöver för att nå framgång, med verktyg och appar som förbättrar kreativitet, kommunikation och samarbete.

Spara tid med Teams

Se till att klassrummen är välorganiserade och samla konversationer, innehåll, uppgifter och appar på ett ställe med Microsoft Teams.

GÅ TILL TEAMS

Verktyg för utbildning och inlärning

Hjälp lärarna att förvandla klassrumstiden och möjliggör personlig inlärning i stor skala.

Organisera ditt klassrum med OneNote

Dela resurser och ge personlig feedback på ett ställe.

Förbered eleverna för framtiden med Office 365 Education

Hjälp eleverna att bygga de färdigheter de behöver för att nå framgång i klassrummet och på arbetsplatsen, med verktyg och appar som förbättrar kreativitet, kommunikation och samarbete.

Engagera och stärk olika elever

Stärk elevernas läs- och skrivkunnighet med Microsoft inlärningsverktyg.

FALLSTUDIE

Hjälper elever med olika förutsättningar

Fresno Unified School Districts initiativ för individanpassad inlärning förbättrade elevernas resultat i utvärderingar och snabbade upp deras sociala och emotionella inlärning. Eleverna är nu 25 % mer benägna att möta eller överträffa matematik- och språkstandarderna.

LÄS FALLSTUDIEN

Prisvärda, mångsidiga enheter som ryms inom din skolbudget

Prisvärda Windows 10-enheter är pålitliga, säkra och placerar inlärningen i händerna på varje elev.

Utforska utbildningsenheter

Få mer med Microsoft 365 Education

Frigör kreativitet, främja samarbete och stärk varje elev med en enda prisvärd lösning byggd för utbildning.

Lär dig leda skolutveckling

Guida skolledare, rektorer och föreståndare genom en effektiv, flexibel plattform för förvandling av utbildning som vilar på forskning från akademiker, experter och beslutsfattare.

UTFORSKA RAMVERKET


Följ denna sida
Dela denna sida