Advanced Threat Analytics

Upptäck misstänkt aktivitet direkt

Photograph of a person in a modern factory touching the screen on a large monitor

Minska risken för skada och få information i en kortfattad realtidsvy över attacktidslinjen med Advanced Threat Analytics. Få information om, analysera och identifiera normalt och misstänkt beteende av användare och enheter med inbyggd intelligens.


Varför Advanced Threat Analytics?

Graphic icon representing a calendar

146 dagar

Median för antalet dagar som en angripare finns i ett nätverk innan upptäckt.

Graphic icon representing a calculator

> 81 %

Mer än hälften av alla nätverksintrång beror på avslöjade autentiseringsuppgifter för användare.

Graphic icon of a wallet or billfold representing money

500 miljarder USD

Total möjlig kostnad för cyberbrott mot den globala communityn.

Graphic icon representing a document with graphs

3,8 miljoner USD

Genomsnittlig kostnad för en dataläcka för ett företag.


Lita på avancerat skydd mot hot

Upptäck hot snabbt

Med beteendeanalys kan du reagera snabbt med självlärande, avancerad, analysklar intelligens.

Anpassa dig lika snabbt som angriparna

Förlita dig på ständigt uppdaterad inlärning som anpassas efter användarnas och verksamhetens föränderliga natur.

Fokusera bara på viktiga händelser

Granska attacktidslinjen för en tydlig, praktisk vy över misstänkt aktivitet eller ihärdiga hot.

Minska tröttsamma falska positiva identifieringar

Få aviseringar bara efter att misstänkta aktiviteter har samlats och verifierats efter sammanhang.

Prioritera och planera nästa steg

Få rekommendationer för att undersöka och åtgärda varje misstänkt aktivitet.

Snabbresurser

Advanced Threat Analytics-blogginlägg

Upptäck, prioritera och undersök avancerade attacker – demo

Ställ dina frågor på Microsoft Tech Community

Ytterligare resurser