No Data Available

Läs om hur du kan främja medborgarnas välbefinnande och förbättra din hälsovård och socialtjänst

Läs om hur hälsovårdsmyndigheter skapar innovationer på nya sätt för att klara sitt uppdrag och tjäna medborgarna bättre

  

No Data Available

California Department of Social Services

Gå från papper till digitala tjänster för att ge mobila medarbetare direktåtkomst till arbetsjournaler och förkorta handläggningstiden för serviceförfrågningar.

No Data Available

Connecticut Coalition to End Homelessness

Aktivera modern datainsamling för att motverka hemlöshet i samhället.

No Data Available

Administration for Children’s Services

Halvera rapporteringstiden, öka arbetsmoralen och ge bättre service i de nästan 50 000 socialfall som registreras varje år.

No Data Available

Australia Department of Health

Åtgärda fragmenterade datakällor för att förbättra patienternas hälsa och vården de får.

Kontakta oss