Läs mer om vad Microsoft gör inom läkemedelsindustrin


Utmaningar


Under påtryckningar från minskade betalningar, ändra regler, och den ökade kostnaden för innovation, hälsoorganisationer måste ta bort gissningar och ineffektivitet från verksamheten, såsom resursfördelning och bedrägeri upptäckt. De behöver bättre sätt att organisera och effektivisera processer så att de kan leverera bättre resultat snabbare och till en lägre kostnad för betalare och patienter.

Microsofts metod

 
Lösningar som är byggda med driftanalytiska möjligheter från Microsoft kan identifiera trender och mönster på lyser på kvalitet och prestanda som hjälper dig att bestämma bästa praxis för att öka genomströmning, minska avfall och optimera resurstilldelning i processen att leverera vård och utveckla nya erbjudanden.

Microsoft inom Pharma och biovetenskap kundberättelserLösningar och tjänster för läkemedels-och bio vetenskaps industrin

Med Microsofts molntjänster kan stora och små organisationer hitta patient- och kundengagerande sätt som bättre sammanför människor, data och processer, ger vårdteam och personal nya möjligheter, optimerar den kliniska och operativa effektiviteten och omvandlar vården digitalt.


Testa eller köp en app


Kontakta en Microsoft-partner


Produkter som stödjer Pharma och biovetenskap