A video of a doctor in a room with a patient while using HoloLens to speak to a colleague over Teams and display an x-ray in mixed reality

Förbättra patientbehandlingen


HoloLens 2 x Sjukvård

Ge teamen möjlighet att arbeta säkert, förbättra patientbehandlingen och ge vård snabbare. Med HoloLens 2 kan vårdpersonalen kontakta experter på distans, slå upp patientdata och få mer information än bara röntgenbilder genom magnetröntgenbilder i 3D direkt på vårdplatsen.

Översikt
Guided Tour

Startsida för rundtur

Vissa funktioner varierar beroende på marknad

NHS kortade rondtiderna med 30 %

Dela din skärm med experter på distans för att få hjälp med att diagnostisera och snabbt lösa problem, och dokumentera lösningarna för framtida bruk med Dynamics Remote Assist i HoloLens 2.

Arbeta tillsammans var ni än är

Samarbeta på distans i realtid och få råd från expertkollegor och tillgång till medicinska journaler och patientröntgenbilder direkt på vårdplatsen.

Upplev samverkande vård

Använd VSI HoloMedicine för att samarbeta med andra läkare i 3D-avatarform med planering av kirurgiska ingrepp och delning av anonymiserade patientdata via en säker plattform.

Samarbeta, visualisera och interagera med 3D-modeller

Förbättra vårdpersonalens praxis och underlätta samarbetet mellan läkare och kliniker.

Sheba Medical Center utbildade personalen på 20 minuter

Leverera självstyrda instruktioner och vägledning på jobbet med Dynamics 365 Guides i HoloLens 2.

Vägledning på jobbet

Lär dig med praktiska exempel och simulerade, holografiska steg-för-steg-instruktioner utan fysiskt närvarande ämnesexperter.

Interaktiv och integrerande medicinsk utbildning

Omvandla medicinska bilder till 3D-hologram och få en bättre vy över patientens anatomi och patologi.

Öka utbildningsvärdet

HoloPatient är ett förstärkt 3D-inlärningsprogram som hjälper läkarstudenter att bedöma, diagnostisera och behandla verkliga hälsotillstånd genom verklighetstrogna, holografiska simuleringar av standardiserade patientscenarier.

Utbilda och stärk patienter och kirurger

Förbättra patientkomfort och förståelse med Virtual Surgery Intelligence för HoloLens 2.

Öka patientförståelsen

Engagera och utbilda patienter genom att gå igenom en 3D-modell av deras unika anatomi och kommande ingrepp med VSI HoloMedicine.

Vissa funktioner varierar beroende på marknad

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Dynamics 365 Remote Assist.","id":"dynamics365-remote-assist","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U2Uf?ver=a108","imageAlt":"Tre personer i sjukvården som använder HoloLens 2 för att se på ett mixat verklighetsdiagram av en människas huvud. ","imageHeight":692,"imageWidth":1038,"itemIndex":2,"name":"Dynamics 365 Remote Assist","videoHref":"","content":"<p>Samarbeta på distans i realtid och få råd från expertkollegor och tillgång till medicinska journaler och patientröntgenbilder direkt på vårdplatsen.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om Dynamics 365 Remote Assist.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2181059&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs mer","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Arbeta tillsammans var ni än är"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"ApoQlar VSI HoloMedicine.","id":"ApoQla-VSI-HoloMedicine","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5BN?ver=ed70","imageAlt":"En läkare som använder en HoloLens 2-enhet för att se på ett medicinskt diagram och prata med två andra personer i den mixade verkligheten. ","imageHeight":730,"imageWidth":1293,"itemIndex":3,"name":"ApoQlar VSI HoloMedicine","videoHref":"","content":"<p>Använd VSI HoloMedicine för att samarbeta med andra läkare i 3D-avatarform med planering av kirurgiska ingrepp och delning av anonymiserade patientdata via en säker plattform.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Begär en demo från Apoqlar.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2192442&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Boka en demo","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Läs e-boken \"Medicine revitalized, reimagined, renewed.\"","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2192443&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs e-boken","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Upplev samverkande vård"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Synergiz Harbor.","id":"Synergiz-Harbor","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5BH?ver=f07c","imageAlt":"Två personer i sjukvården som använder HoloLens 2-enheter för att titta på en röntgenbild i den mixade verkligheten.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":4,"name":"Synergiz Harbor","videoHref":"","content":"<p>Förbättra vårdpersonalens praxis och underlätta samarbetet mellan läkare och kliniker.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om Synergiz Harbor.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2192444&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs mer","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Läs e-boken \"Unleash the power of mixed reality.\"","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2192445&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs e-boken","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Samarbeta, visualisera och interagera med 3D-modeller"}],"arialabel":"Förbättra samarbetet i vårdteamet.","id":"förbättra-samarbetet-i-vårdteamet","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":1,"name":"Förbättra samarbetet i vårdteamet","videoHref":"https://www.microsoft.com/sv-se/videoplayer/embed/RWOklM","content":"<p>Dela din skärm med experter på distans för att få hjälp med att diagnostisera och snabbt lösa problem, och dokumentera lösningarna för framtida bruk med Dynamics Remote Assist i HoloLens 2.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"NHS kortade rondtiderna med 30 %"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Guider för Dynamics 365.","id":"Dynamics-365-guider","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TUXe?ver=7e25","imageAlt":"Tre personer i sjukvården som bär HoloLens 2-enheter och tittar på ett mixat verklighetsdiagram av en människas ryggrad. ","imageHeight":692,"imageWidth":1038,"itemIndex":6,"name":"Guider för Dynamics 365","videoHref":"","content":"<p>Lär dig med praktiska exempel och simulerade, holografiska steg-för-steg-instruktioner utan fysiskt närvarande ämnesexperter.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om Dynamics 365 Guides.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2181054&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs mer","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vägledning på jobbet"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"ApoQlar VSI HoloMedicine","id":"ApoQlar-VSI-HoloMedicine","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U2Ub?ver=fabd","imageAlt":"En kirurg med HoloLens 2 som opererar en patient och tittar på diagram i den mixade verkligheten. ","imageHeight":730,"imageWidth":1095,"itemIndex":7,"name":"ApoQlar VSI HoloMedicine","videoHref":"","content":"<p>Omvandla medicinska bilder till 3D-hologram och få en bättre vy över patientens anatomi och patologi.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Begär en demo från Apoqlar.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2192442&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Boka en demo","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Läs e-boken \"Medicine revitalized, reimagined, renewed.\"","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2192443&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs e-boken","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Interaktiv och integrerande medicinsk utbildning"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"GigXR HoloPatient","id":"GigXR-HoloPatient","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5BE?ver=7889","imageAlt":"Två personer som bär HoloLens 2 och betraktar ett skelett i den mixade verkligheten. ","imageHeight":620,"imageWidth":1100,"itemIndex":8,"name":"GigXR HoloPatient","videoHref":"","content":"<p>HoloPatient är ett förstärkt 3D-inlärningsprogram som hjälper läkarstudenter att bedöma, diagnostisera och behandla verkliga hälsotillstånd genom verklighetstrogna, holografiska simuleringar av standardiserade patientscenarier.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om GigXR.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2192250&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs mer","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Läs e-boken om GigXR och att omvandla din inlärningsmiljö med XR.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2192251&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs e-boken","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Öka utbildningsvärdet"}],"arialabel":"Förbättra den kliniska verksamheten.","id":"förbättra-den-kliniska-verksamheten","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Förbättra den kliniska verksamheten","videoHref":"https://www.microsoft.com/sv-se/videoplayer/embed/RE4TQj4","content":"<p>Leverera självstyrda instruktioner och vägledning på jobbet med Dynamics 365 Guides i HoloLens 2.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sheba Medical Center utbildade personalen på 20 minuter"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"ApoQlar VSI HoloMedicine","id":"ApoQlar-VSI-HoloMedicine","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TUX8?ver=fc70","imageAlt":"En läkare och en annan sjukvårdspersonal som använder HoloLens 2-enheter för att titta på ett mixat verklighetsdiagram av en människas huvud. ","imageHeight":730,"imageWidth":1289,"itemIndex":10,"name":"ApoQlar VSI HoloMedicine","videoHref":"","content":"<p>Engagera och utbilda patienter genom att gå igenom en 3D-modell av deras unika anatomi och kommande ingrepp med VSI HoloMedicine.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Begär en demo från Apoqlar.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2192442&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Boka en demo","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Läs e-boken \"Medicine revitalized, reimagined, renewed.\"","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2192443&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs e-boken","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Öka patientförståelsen"}],"arialabel":"Öka patientengagemanget.","id":"öka-patientengagemanget","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":9,"name":"Öka patientengagemanget","videoHref":"https://www.microsoft.com/sv-se/videoplayer/embed/RE4U5Cn","content":"<p>Förbättra patientkomfort och förståelse med Virtual Surgery Intelligence för HoloLens 2.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utbilda och stärk patienter och kirurger"}],"itemsCount":10}

Nyskapande vårdinrättningar med hjälp av HoloLens 2

Alder Hey Childrens NHS Foundation Trust-white
CAE
CHRU
GE Healthcare
NHS-imperial-college-healthcare
mediview
medlab
Mount_Sinai_hospital

Allt du behöver för att komma i gång med HoloLens 2