En ny verklighet för hälso- och sjukvården

Mixad verklighet ger vårdleverantörer, vårdbetalare och experter inom hälso- och sjukvård möjlighet att förnya hälso- och sjukvården genom att snabba upp fastställandet av diagnoser och korta tiden till behandling, vilket både möjliggör en högre grad av personanpassning och förbättrade resultat.

 

Se hur Medivis ger kirurger och läkare möjlighet att förbättra den kirurgiska noggrannheten och leverera bättre behandlingsresultat.