Gå med i Mixed Reality Partner Program

Mixed Reality partner program (MRPP) är ett Microsoft-sponsrat, gemenskapsdrivet program för partnerföretag som designar, bygger, distribuerar och driver lösningar för mixad verklighet.

 

MRPP-partnerföretag har framgångsrikt hjälpt kunder inom tillverkning, sjukvård, detaljhandel, utbildning och många andra branscher att påskynda sina digitaliseringsprojekt och öka affärsvärdet.

Uppdrag och mål

Uppdraget för MRPP är att möjliggöra för lösningsleverantörer, systemintegratörer och digitala byråer att skapa och distribuera banbrytande branschlösningar genom att hjälpa dem med beredskap, försäljning och marknadsföringsresurser samt ge incitament för att leverera affärsresultat.

Dessa är målen för MRPP:

Nivåer och krav

För att bli MRPP-medlem behöver du

- ha ett aktivt MPN-medlemskap (Microsoft Partner Network

 

OCH NÅGOT AV FÖLJANDE

- ha en app som körs på HoloLens 2 ute på marknaden

- ha möjlighet att distribuera en egen eller en extern app med HoloLens 2.

 

MRPP har två premiumnivåer: Silver och Guld. Varje nivå ställer särskilda krav för inkludering och sammansättningsfördelar.
 

Medlemskap i programmet ges för ett år i taget från 1 juli till 30 juni nästa år, oavsett vilken månad du går med i programmet. Uppflyttning mellan nivåer, till exempel övergång från Silver till Guld, sker kvartalsvis utifrån de krav som anges på MRPP:s webbplats. Nedflyttning, till exempel övergång från Silver till Medlem, görs två gånger per år i juni och december. Den information som du anger i din MRPP-ansökan används för att fastställa rätt nivå och kan uppdateras när som helst.

SILVER

GULD

 • Partnerföretag måste ha ett aktivt MPN-medlemskap.

 

OM AGERAR SOM ISV ELLER DIGITAL BYRÅ

 • Partnerföretag måste ha tre utvecklare som genomfört de tekniska utvärderingarna för mixad verklighet på Partner University:
  • Enhets- och miljööverväganden för en HoloLens 2-app av hög kvalitet (18811)
  • Hantera prestandan i en HoloLens 2-app av hög kvalitet (18812)
  • Bygga en HoloLens 2-app av hög kvalitet med Mixed Reality Toolkit (18813)
  • Designa en HoloLens 2-app av hög kvalitet (18814)

Associera ditt MPN ID för Partner Center och Partner University – För att anses ha klarat utbildningen måste utvecklaren eller designern ha ett personligt Microsoft-konto registrerat hos Partner University som är knutet till ditt företags Partner Center-konto.

 • Partnern måste ha en app som körs på HoloLens 2 ute på marknaden.
 • Partnerföretag måste ha ett aktivt MPN-medlemskap.

 

OM AGERAR SOM ISV ELLER DIGITAL BYRÅ

 • Partnerföretag måste ha tre utvecklare som genomfört de tekniska utvärderingarna för mixad verklighet på Partner University:
  • Enhets- och miljööverväganden för en HoloLens 2-app av hög kvalitet (18811)
  • Hantera prestandan i en HoloLens 2-app av hög kvalitet (18812)
  • Bygga en HoloLens 2-app av hög kvalitet med Mixed Reality Toolkit (18813)
  • Designa en HoloLens 2-app av hög kvalitet (18814)

Associera ditt MPN ID för Partner Center och Partner University – För att anses ha klarat utbildningen måste utvecklaren eller designern ha ett personligt Microsoft-konto registrerat hos Partner University som är knutet till ditt företags Partner Center-konto.

 • Partnern måste ha en app som körs på HoloLens 2 ute på marknaden.

OCH NÅGOT AV FÖLJANDE

 • Partnern måste sälja eller bidra till försäljningen av 100 HoloLens 2-enheter per år*.
 • Partnern bör ha en Azure-baserad lösning och ha integrerat en MR Azure-tjänst (Spatial Anchors, Remote Rendering, Object Anchors) i sin lösning OCH ha sålt eller bidragit till försäljningen av 50 HoloLens 2-enheter*.

* Partnerförsäljning och försäljningsbidrag kan beräknas utifrån rullande 12 månader eller en prognos med enhetsförsäljning. All försäljning av HoloLens 2 – inklusive anpassade eller ruggade produkter – räknas som partnerförsäljning.

OCH NÅGOT AV FÖLJANDE

 • Partnern måste sälja eller bidra till försäljningen av 300 HoloLens 2-enheter per år*.
 • Partnern bör ha en Azure-baserad lösning och ha integrerat en MR Azure-tjänst (Spatial Anchors, Remote Rendering, Object Anchors) i sin lösning OCH ha sålt eller bidragit till försäljningen av 100 HoloLens 2-enheter*.

* Partnerförsäljning och försäljningsbidrag kan beräknas utifrån rullande 12 månader eller en prognos med enhetsförsäljning. All försäljning av HoloLens 2 – inklusive anpassade eller ruggade produkter – räknas som partnerförsäljning.

OM AGERAR SOM SYSTEMINTEGRATÖR 

OM AGERAR SOM SYSTEMINTEGRATÖR

 

OCH NÅGOT AV FÖLJANDE

 • Partnern måste ha slutfört 2 kunddistributioner av en Azure-baserad MR-lösning OCH sålt 100 HoloLens 2-enheter (eller bidragit till försäljningen).
 • Partnern måste skaffa Silver Cloud Business Applications Competency (antingen Customer Engagement-alternativet eller Unified Operations-alternativet), OCH partnern måste genomföra 3 kunddistributioner av affärsappar för mixad verklighet för D365 (minst 25 användarlicenser/distribution).

* Partnerförsäljning och försäljningsbidrag kan beräknas utifrån rullande 12 månader eller en prognos med enhetsförsäljning. All försäljning av HoloLens 2 – inklusive anpassade eller ruggade produkter – räknas som partnerförsäljning.

OCH NÅGOT AV FÖLJANDE

 • Partnern måste ha slutfört 3 kunddistributioner av en Azure-baserad MR-lösning OCH sålt 300 HoloLens 2-enheter (eller bidragit till försäljningen).
 • Partnern måste skaffa Gold Cloud Business Applications Competency (antingen Customer Engagement-alternativet eller Unified Operations-alternativet), OCH partnern måste genomföra 5 kunddistributioner av affärsappar för mixad verklighet för D365 (minst 25 användarlicenser/distribution).

* Partnerförsäljning och försäljningsbidrag kan beräknas utifrån rullande 12 månader eller en prognos med enhetsförsäljning. All försäljning av HoloLens 2 – inklusive anpassade eller ruggade produkter – räknas som partnerförsäljning.

Fördelar

Sammanfattning

Medlem

Silver

Guld

Fördelar för gemenskapen

Tillgång till webbplatsen Mixed Reality Partner Community Teams och dess innehåll

Tillgång till uppdateringar i form av månatlig MRPP-kommunikation och webbseminarier

Förtur till deltagande i Microsoft Mixed Reality-evenemang

unchecked

Rätt att delta i MR Partner Advisory Council (PAC)

unchecked unchecked

Fördelar inom marknadsföring

Tillgång till marknadsföringstillgångar och användningstips inom mixad verklighet

Länk till logotyp, beskrivning och presentation på HoloLens.com i avsnittet Hitta en partner 

unchecked

Microsoft Partner | Mixed Reality-märke för användning i marknadsföring

unchecked

Stöd för kundcase och utökad PR/marknadsföring

Fördelar inom försäljning

Tillgång till säljresurser, inklusive Microsoft Mixed Reality Sales Guides

Rätt till rabatt på försäljning av HoloLens-enheter (via DMP-program)***

Rätt att vara återförsäljare av Dynamics 365 + HoloLens 2-erbjudanden (via DMP-program)***

Tilldelas en Partner Sales Executive för gemensam kontoplanering, hantering av pipeline och pre-sales-support

unchecked unchecked

Fördelar inom teknik- och utvecklingsstöd

Azure Application Consultation för molnbaserad vägledning till introduktion och arkitektur (begränsad tillgång)*

Möjlighet att få tillgång till Private Preview-program och utvecklingspaket för enheter (tidig introduktion av produkten)

unchecked

Tilldelas en Partner Engineering Manager för visualisering, implementering och strategiskt, tekniskt stöd

1 000 US-dollar i Azure-krediter utan kostnad**

Fördelar för gemenskapen

Sammanfattning

Tillgång till webbplatsen Mixed Reality Partner Community Teams och dess innehåll

Tillgång till uppdateringar i form av månatlig MRPP-kommunikation och webbseminarier

Förtur till deltagande i Microsoft Mixed Reality-evenemang

unchecked

Rätt att delta i MR Partner Advisory Council (PAC)

unchecked

Sammanfattning

Tillgång till webbplatsen Mixed Reality Partner Community Teams och dess innehåll

Tillgång till uppdateringar i form av månatlig MRPP-kommunikation och webbseminarier

Förtur till deltagande i Microsoft Mixed Reality-evenemang

Rätt att delta i MR Partner Advisory Council (PAC)

unchecked

Sammanfattning

Tillgång till webbplatsen Mixed Reality Partner Community Teams och dess innehåll

Tillgång till uppdateringar i form av månatlig MRPP-kommunikation och webbseminarier

Förtur till deltagande i Microsoft Mixed Reality-evenemang

Rätt att delta i MR Partner Advisory Council (PAC)

Fördelar inom marknadsföring

Sammanfattning

Tillgång till marknadsföringstillgångar och användningstips inom mixad verklighet

Länk till logotyp, beskrivning och presentation på HoloLens.com i avsnittet Hitta en partner 

unchecked

Microsoft Partner | Mixed Reality-märke för användning i marknadsföring

unchecked

Stöd för kundcase och utökad PR/marknadsföring

Sammanfattning

Tillgång till marknadsföringstillgångar och användningstips inom mixad verklighet

Länk till logotyp, beskrivning och presentation på HoloLens.com i avsnittet Hitta en partner 

Microsoft Partner | Mixed Reality-märke för användning i marknadsföring

Stöd för kundcase och utökad PR/marknadsföring

Sammanfattning

Tillgång till marknadsföringstillgångar och användningstips inom mixad verklighet

Länk till logotyp, beskrivning och presentation på HoloLens.com i avsnittet Hitta en partner 

Microsoft Partner | Mixed Reality-märke för användning i marknadsföring

Stöd för kundcase och utökad PR/marknadsföring

Fördelar inom försäljning

Sammanfattning

Tillgång till säljresurser, inklusive Microsoft Mixed Reality Sales Guides

Rätt till rabatt på försäljning av HoloLens-enheter (via DMP-program)***

Rätt att vara återförsäljare av Dynamics 365 + HoloLens 2-erbjudanden (via DMP-program)***

Tilldelas en Partner Sales Executive för gemensam kontoplanering, hantering av pipeline och pre-sales-support

unchecked

Sammanfattning

Tillgång till säljresurser, inklusive Microsoft Mixed Reality Sales Guides

Rätt till rabatt på försäljning av HoloLens-enheter (via DMP-program)***

Rätt att vara återförsäljare av Dynamics 365 + HoloLens 2-erbjudanden (via DMP-program)***

Tilldelas en Partner Sales Executive för gemensam kontoplanering, hantering av pipeline och pre-sales-support

unchecked

Sammanfattning

Tillgång till säljresurser, inklusive Microsoft Mixed Reality Sales Guides

Rätt till rabatt på försäljning av HoloLens-enheter (via DMP-program)***

Rätt att vara återförsäljare av Dynamics 365 + HoloLens 2-erbjudanden (via DMP-program)***

Tilldelas en Partner Sales Executive för gemensam kontoplanering, hantering av pipeline och pre-sales-support

Fördelar inom teknik- och utvecklingsstöd

Sammanfattning

Azure Application Consultation för molnbaserad vägledning till introduktion och arkitektur (begränsad tillgång)*

Möjlighet att få tillgång till Private Preview-program och utvecklingspaket för enheter (tidig introduktion av produkten)

unchecked

Tilldelas en Partner Engineering Manager för visualisering, implementering och strategiskt, tekniskt stöd

1 000 US-dollar i Azure-krediter utan kostnad**

Sammanfattning

Azure Application Consultation för molnbaserad vägledning till introduktion och arkitektur (begränsad tillgång)*

Möjlighet att få tillgång till Private Preview-program och utvecklingspaket för enheter (tidig introduktion av produkten)

Tilldelas en Partner Engineering Manager för visualisering, implementering och strategiskt, tekniskt stöd

1 000 US-dollar i Azure-krediter utan kostnad**

Sammanfattning

Azure Application Consultation för molnbaserad vägledning till introduktion och arkitektur (begränsad tillgång)*

Möjlighet att få tillgång till Private Preview-program och utvecklingspaket för enheter (tidig introduktion av produkten)

Tilldelas en Partner Engineering Manager för visualisering, implementering och strategiskt, tekniskt stöd

1 000 US-dollar i Azure-krediter utan kostnad**

* Azure-appkonsultationer är tillgängliga i begränsad omfattning och erbjuds enligt först till kvarn-principen.
** För att kvalificera sig för Azure-krediter måste partnern ha ett befintligt Microsoft Azure-konto. Krediterna löper ut vid den tidpunkt som infaller först av följande: (i) 15 juni 2021, (ii) ett år efter att partnern har erhållit [Guld]-status eller (iii) när alla tillgängliga Microsoft Azure-krediter har använts. Azure-krediter kan endast lösas in för Azure-användning. Azure-krediter kan inte lösas in mot kontanter eller ett monetärt värde hos Microsoft eller någon annan person eller enhet. Eventuella saldon i Azure-krediter refererar eller hänvisar inte till något kreditsaldo i verklig valuta eller motsvarande, utan utgör i stället ett mått på hur omfattande din begränsade licens att använda Azure är.

***DMP-program: Distributörhanterade partner för mixad verklighet (DMP:er) är Microsoft-partner som har behörighet att köpa HoloLens 2 direkt från en auktoriserad distributör av Microsoft-enheter och sälja enheten som en del av en lösning för mixad verklighet. Partnern måste sälja eller driftsätta Azure-baserade lösningar och åta sig att beställa minst tio HoloLens 2-enheter i ett första skede.

Vem bör ansöka?

ISV:er, systemintegratörer och digitala byråer kan kvalificera sig för MRPP-medlemskap.

MRPP har tagits fram som stöd för partnerföretag som arbetar med Microsofts teknik och plattformsstrategi för mixad verklighet. Detta inbegriper partner som:

Tack för ditt intresse för partnerprogrammet för Mixed Reality

Vi arbetar för närvarande på att ta fram nya mål, kriterier och förmåner. Programmet öppnas igen för ansökningar i september 2021.