Modernisera betalningar och grundläggande banksystem

Modernisera betalningar och grundläggande banksystem för att uppnå kostnadsbesparingar och driva på utvecklingen av nya produkter för att korta ledtiderna och tillgodose kundernas behov.

Modernisera kärnan i era banksystem och tjäna pengar på nya möjligheter


Läs om hur bankbetalningar i realtid driver bankväsendets framtid

Bygga en öppen plattform som driver samarbete och innovation

Finastra hjälper till att vägleda banker och andra finansinstitut i digitaliseringsarbetet.

Tack vare storskalighet och innovation kan en mobilapp med global konkurrenskraft användas 400 000 gånger per dag

Inför nya tjänster på marknaden i stor skala genom att skapa nya värden och uppnå en konkurrensfördel.

Clearent skalar sin moderna mikrotjänstarkitektur

Läs mer om hur Clearent stöder utvecklare och arkitekter i det dagliga arbetet genom att tillhandahålla enhetliga data som garanterar samtidig åtkomst för tusentals användare.

Utforska betalningslösningar i realtid

Microsoft Azure Microsoft 365 Power BI