Stärka medarbetarna genom ökat samarbete

Med hjälp av Microsoft och dess partner kan banker höja produktiviteten i verksamheten och bland medarbetare genom innovativ teknik för samarbete, kommunikation och affärsprocesser.

Öka medarbetarnas samarbete och kreativitet


Läs om hur organisationer för finansiella tjänster som er stärker medarbetarna

En person sträcker sig fram för att öppna bildörren

Erbjuda en arbetsplatsupplevelse som främjar samarbete för att öka medarbetarnas engagemang och kundnöjdheten

Stärka medarbetarna genom att se till att de kan arbeta produktivt oavsett om de befinner sig på ett lokalkontor, huvudkontoret, hemma eller hos en kund.

No Data Available

Skapa ett tankesätt med molnet i främsta rummet genom att höja medarbetarnas kompetens

Se hur Swedbank skapade en arbetsmiljö där ny teknik snabbt kunde utvecklas internt.

No Data Available

Förbättra medarbetarnas samarbete och minska datasilos

Microsoft Teams erbjuder avancerade funktioner, ständig tillgänglighet och integrerad Microsoft 365-säkerhet och tillgodosåg bäst PayPals behov av att förena kommunikation med samarbete.

En person står framför en vägg av fönster och tittar ut

Främja uppfinningsrikedom genom inkludering och produktivitet

Skapa en inkluderande företagskultur som främjar uppfinningsrikedom och innovation och optimerar produktiviteten.

Utforska samarbetslösningar

Microsoft 365 Power BI