Läs om hur du kan främja medborgarnas välbefinnande med folkhälsolösningar och hälsoinformationsteknik

Läs om hur hälsovårdsorganisationer inför nydaningar på socialvårdsområdet för att klara sitt uppdrag och tjäna medborgarna bättre

  

No Data Available

Kaliforniens socialdepartement

Gå från papper till digitala tjänster för att ge mobila medarbetare direktåtkomst till arbetsjournaler och förkorta handläggningstiden för serviceförfrågningar.

No Data Available

Connecticut Coalition to End Homelessness

Aktivera modern datainsamling för att motverka hemlöshet i samhället.

No Data Available

Administration for Children’s Services

Halvera rapporteringstiden, öka arbetsmoralen och ge bättre service i de nästan 50 000 socialfall som registreras varje år.

No Data Available

Administration for Children’s Services

Åtgärda fragmenterade datakällor för att förbättra patienternas hälsa och vården de får.