No Data Available

Tillhandahåll personlig vård

Engagera patienter och deras familjemedlemmar i vårdbesluten med säkra personliga lösningar för patientengagemang. Analysera och skaffa insikter snabbt från data som är unika för varje enskilt fall, så att läkare och patienter kan samordna behandlingsplaner på ett effektivt sätt så att patienterna blir nöjdare.

Skapa patientupplevelser som anpassar vården efter patienten

Skaffa insikter för beslut inom personligt anpassad vård

Förbättra behandlingsplanerna genom att få överblick över varje patient, inklusive patientupplevelseinsikter som genereras genom att analysera leverantörens feedback, prediktiv vård och information om fall. Ge patienterna tillgång till säkra portaler och mobila verktyg för att få mer nöjda patienter och bättre insyn i vården. 

Gör varje behandlingsplan mer personlig

Hjälp patienterna att bli så friska som möjligt genom att använda insikter från mycket patientspecifika data. Ge patienterna en personlig vårdupplevelse som hjälper dem att vara engagerade och snabba på behandlingen.

Se hur andra företag använder Microsofts hälso- och sjukvårdslösningar

No Data Available

Children’s Mercy Hospital

Läkare vid Children's Mercy Hospital använder molnet för att hjälpa spädbarn överleva en farlig medfödd hjärtsjukdom.

No Data Available

Providence St Joseph

Providence St. Joseph health ger en personlig patientupplevelse med Microsoft Dynamics 365.

No Data Available

NHS Glasgow and Clyde

NHS använder AI och fjärrövervakning av patienten för att förbättra vårdresultaten hos patienter med kroniska sjukdomar.

No Data Available

Patient.Info

Att ge hälso-medborgare möjligheten att fatta välgrundade beslut med lättillgängligt och trovärdigt hälsoinnehåll.

Utforska personligt anpassade lösningar för patientvård och upplevelser

Patient- och medlemsengagemang Genomik Kliniska analyser Vårdsamordning Säkerhet och efterlevnad

Påbörja din digitalisering av vården här

Ta fram lösningar som ger bättre upplevelser, insikter och vård genom att sätta människan i centrum.