No Data Available

Förbättra driftsresultaten

Synkronisera vårdverksamhet och vårdadministration mellan vårdpersonal och administrativ personal för att förbättra patientupplevelsen och snabba på beslut. Utforska operativ och klinisk analysteknik som går att skalanpassa.

Gör vårdteamen mer effektiva

Utnyttja data för att förbättra teamets effektivitet

Kommunicera på ett ställe för säkra meddelanden, video, röst, annotering av foton och skärmdelning. Tillämpa kliniska analyser med djupgående datainsikter för att ta fram proaktiva behandlingsplaner som kan delas centralt och spåras enkelt i flera system.

Håll alla parter på samma säkra sida

Stöd datainteroperabilitet i flera system för att hitta värdefulla insikter om hälsodata som gör det möjligt för leverantörer, vårdbetalande, biovetenskapsföretag och myndigheter att ta del av aktuella, säkra patientdata med förenklad datastyrning och efterlevnad. 

Se hur andra företag använder Microsofts hälso- och sjukvårdslösningar

Utforska vårdverksamhetslösningar som ger bättre erfarenheter, insikter och vård.

No Data Available

Markham Stouffville Hospital

Dela säker patientinformation för att leverera personlig vård.

Helsinki and Uusimaa Hospital District (HUS) Virtual Hospital

Virtual Hospital förbättrar patienternas tillgång till vård och sänker kostnaderna dramatiskt.

Steward Health Care

Använda datainsikter för att förutsäga och påskynda vården.

Microsoft och partner hälsovårds lösningar

Operativa analyser Kliniska analyser Säkerhet och efterlevnad

Påbörja din digitalisering av vården här

Gjut liv i vårdlösningar som ger bättre upplevelser, insikter och vård genom att sätta människan i centrum.