No Data Available

Vårdbetalare och försäkringsgivare

Upptäck hur vårdbetalande organisationer gestaltar om vården. Främja kvalitetsförbättringar inom vården med omvälvande teknik som höjer medlemmens upplevelse, förbättrar vårdresultatet och sänker kostnaderna i en säker och regelefterlevande miljö.

Tänk nytt kring hur ni hanterar utmaningar inom vården

Ge vårdorganisationer i alla storlekar möjlighet att tänka nytt kring hur de sammanför människor, processer och hälsodatainsikter för att förbättra vården. Upptäck lösningar för vårdbetalande och försäkringsbolag som gör att de kan erbjuda personanpassad vård, stärka vårdteam och förbättra operativa resultat i en säker och regelefterlevande miljö.Se hur betalarorganisationer använder Microsofts lösningar för hälso- och sjukvård

No Data Available

Healthcare AI förbättrar medlemsupplevelsen

24/7 virtuell assistent ger medlemmarna snabb och enkel tillgång till försäkringsförmåner.

Se till att folk är friska

Always Health Partners inför telehälsotjänster för att se till att nätverksleverantörens rutiner inte stannar upp helt under pandemin.

En person med ljust hår sitter vid ett skrivbord framför ett stort fönster och använder en bärbar dator.

Premera Blue Cross

Medarbetarna stärker servicekulturen i samband med övergången till distansarbete.

Läs om vad Microsoft gör för vårdbetalare