Rationalisera drift- och affärsstödsystem

Förenkla affärsarbetsflöden inom telekom och effektivisera driften genom molnappar, intelligenta processer och automatisering i ett betrott och säkert moln.

Öka effektiviteten och minska kostnaden för dina driftstöds- och affärsstödssystem


Se hur telekomföretag effektiviserar sin affärsverksamhet

Celcom

Malaysias ledande telekomföretag omvandlar sitt datacenter och lägger grunden för en stimulerande miljö.

du

Det Dubai-baserade telekomföretaget du digitaliserade sin B2B-försäljning.

T-Mobile

T-Mobile använder Microsoft Power Platform för snabb och kraftfull utveckling med lite kodning.

Lösningar för en rationellare verksamhet inom telekombranschen

Microsoft Dynamics 365 Finance Microsoft Dynamics 365 Field Service Microsoft Power Platform Microsoft 365 för företag Amdocs