Gå till huvudinnehåll
Microsoft 365
Prenumerera

3 sätt att uppfylla de nya förväntningar på hybridarbete med Microsoft Teams och Microsoft 365

För fem år sedan påbörjade vi vår spännande resa med att skapa ett nav för samarbete med Microsoft Teams. Då var videomöten inte normen på arbetsplatser, men det stod klart redan från början att kombinationen av asynkront och synkront samarbete i en enda produkt gav unika möjligheter att förnya vårt sätt att arbeta, lära oss nya saker och kommunicera med andra.

Nu när vi har nått den här milstolpen vill vi passa på att tacka våra kunder och partner som har inspirerat oss att göra vårt bästa. Vi är tacksamma och stolta över att så många använder Teams, till exempel i sjukhus, skolor, ideella föreningar och kommersiella företag.

Idag är det fler än 270 miljoner som använder Teams för hybridarbete. Över 50 procent av organisationerna har standardiserat med Teams enligt en undersökning som Morgan Stanley gjort bland informationschefer.1 I och med övergången från distansarbete till hybridarbete har antalet aktiva Teams Rum mer än fördubblats årligen och Teams-telefon har nu nästan 80 miljoner aktiva användare. Teams används av alla medarbetare, från kontorsarbetare till medarbetare i frontlinjen. När det gäller medarbetare i frontlinjen har användningen till och med fördubblats varje år.

Men vårt arbete är långt ifrån över. Vi fortsätter att lyssna, lära oss mer och innovera för att hjälpa alla organisationer att lyckas med den nya arbetsmiljön. Vårt nyligen publicerade index för arbetstrender 2022 visar tydligt att dagens arbetssätt och de förväntningar vi har på vårt arbete skiljer sig dramatiskt jämfört med för bara två år sedan, och att våra lösningar också behöver utvecklas.

Idag presenterar vi nya produktinnovationer som underlättar hybridarbetet. Dessa nya funktioner och lösningar uppfyller de nya förväntningarna som människor har på sin arbetsplats med mer engagerande mötesupplevelser, möjlighet att samarbeta med externa partner och kunder samt flexibilitet att arbeta på sina egna villkor.

Vi sätter i gång direkt.

1. Ny kontorsmiljö

Efter två års hybrid- och distansarbete visar våra data att kontoret fortfarande utgör en viktig plats för personal och chefer. Men företagsledare behöver förnya både de fysiska rummen och de kulturella normerna för att det ska bli värt att pendla till kontoret. Detta innebär att man på förhand måste vara tydlig med vem som ska delta i personliga möten, varför möten ska hållas och var de ska hållas. Det är också viktigt att det fysiska rummet är utformat så att alla i hybridteamet känner sig delaktiga och engagerade.

I vår undersökning uppgav 38 procent av hybridarbetarna att deras största utmaning är att veta när och varför de behöver komma till kontoret, och samtidigt har endast 28 procent av företagen upprättat någon form av överenskommelse inom teamen om vem som ska arbeta var.  

För att underlätta samordningen av teamets kontorstid uppdaterar vi Outlook så att du kan tacka ja eller nej till möten (OSA) och ange om du tänker delta på plats eller virtuellt. De nya OSA-alternativen kommer att bli tillgängliga som en offentlig förhandsversion i Outlook på webben under andra kvartalet 2022.

Vi uppdaterar Outlook så att du kan tacka ja eller nej till möten (OSA) och ange om du tänker delta på plats eller virtuellt.

För de som ansluter till hybridmöten från ett konferensrum har vi gjort det enklare och mindre distraherande att närvara med nya förbättringar av enhetsupplevelsen för Teams Rum. Idag när du ansluter till ett möte i Teams Rum med din personliga enhet är ljudet automatiskt avstängt för att undvika rundgång. Snart kommer du att uppmanas att starta video på din bärbara dator så att fjärrdeltagare kan se dig tydligt oavsett var du befinner dig i rummet. För att undvika distraktioner kommer din video att vara dold på skärmen längst fram i rummet och i galleriet med personer som deltar från tillhörande enheter i rummet. Dessa förbättringar blir allmänt tillgängliga under det andra kvartalet 2022. Läs mer i vår Tech Community-blogg Förbättra hybridupplevelsen med Microsoft Teams Rum och Teams-enheter.

I ett Teams-möte på en bärbar dator förminskas videobilden för deltagare i rummet så att bilden blir större för andras video.

För att överbrygga gapet mellan digitala och fysiska arbetsplatser introducerar vi en ny möteslayout för Teams Rum som heter den främre raden. Layouten är särskilt utformad för hybridmöten och visar videogalleriet i ögonhöjd längst ned på skärmen så att personer i mötesrummet kan se distansarbetande kollegor på ett mer naturligt sätt, ansikte mot ansikte, som om de befann sig på samma fysiska plats. Innehållet är centrerat på skärmen och omgivet av ytterligare mötesinformation och deltagarnas sentiment, inklusive chatt, uppräckta händer och reaktioner i realtid. Den främre raden är nu tillgänglig som förhandsversion och förbättrade funktioner kommer senare i år. Mer information om den främre raden för Teams.

Fjärrdeltagare visas på den främre raden i ögonhöjd på de två skärmarna, och på sidorna visas chatten och en vy över deltagare med uppräckta händer.

Vi har arbetat med att ta de senaste Microsoft-upplevelserna för hybridarbete från Teams, Microsoft 365, Windows och Whiteboard till Surface Hub 2S, en arbetsyta för samarbete och mötesenhet som är certifierad för Microsoft Teams. Teammedlemmar på distans får nu en dynamisk vy över interaktioner i rummet tack vare den nya AI-baserade smarta kameran till Microsoft Surface Hub 2. I enheten finns teknik för automatisk inramning som justerar visningen av rummet dynamiskt och ändrar inramningen när någon lämnar rummet, fler personer kommer in eller om en person interagerar med innehåll på skärmen. Smart kamera till Surface Hub 2 är nu tillgänglig. Mer information finns i vår enhetsblogg.

Två kollegor håller en presentation framför en Surface Hub 2 S samtidigt som de har ett Teams-konferenssamtal med både teammedlemmar på plats och på distans.

Att kunna se och höra varandra är viktigt i en inkluderande mötesmiljö. Och det är även viktigt att kunna samarbeta på ett smidigt sätt. Nya skärmlösningar med pekfunktioner för Teams Rum från Neat och Yealink håller på att certifieras för Teams Rum på Android och kommer att bli tillgängliga under det andra kvartalet 2022. Dessa enheter kombinerar ljud, video, pekskärm och beräkningskraft i en enda enhet, vilket ger en enkel distribution och bättre samarbetsupplevelser. Mer information finns på vår Tech Community-blogg.

2. Se till att varje möte räknas

Vi samlar in biljontals datapunkter för att få en bättre förståelse för hur arbetet förändras. Tiden som tillbringas i möten varje vecka har ökat med över 250 procent sedan mars 2020. Samtidigt växer mer flexibla samarbetsmönster fram när medarbetarna omformar sin arbetsdag. Möten blir kortare och mer spontana. Asynkrona kanaler som chattar används allt oftare i arbetet.

Vi strävar efter att möjliggöra nya arbetssätt. Vårt mål är att skapa inkluderande och engagerande upplevelser, få möten att bli effektiva och se till att alla kan se resultatet av arbetet. Det kan handla om att ge presentatörer möjlighet att göra sitt bästa eller att möjliggöra asynkront samarbete mellan olika tidszoner.

Under september 2021 presenterade vi Cameo, en PowerPoint-funktion som gör att du kan integrera ditt Teams-kameraflöde sömlöst i din presentation och anpassa hur och var du vill visas på dina bilder. Funktionen ger också layoutrekommendationer via Designverktyget i PowerPoint för optimal visning. Cameo blir allmänt tillgängligt under det andra kvartalet 2022.

Vi har nyligen släppt en inspelningsstudio som gör att du kan spela in din presentation i PowerPoint och leverera video på begäran så att andra i teamet kan se innehållet på sina villkor. Nu är inspelningsstudion i PowerPoint allmänt tillgänglig.

Idag tillkännager vi en kombinerad upplevelse av Cameo och inspelningsstudion. Nu kan du skapa dina presentationer, bestämma hur och var du vill att din video ska visas på dina bilder med Cameo och sedan spela in dig själv när du talar på alla bilder med inspelningsstudion. När det är dags att leverera ditt meddelande kan du dela din presentation med PowerPoint Live i Teams, oavsett om du deltar i mötet eller inte. Den kombinerade upplevelsen med Cameo och inspelningsstudion blir tillgänglig under det andra kvartalet 2022.

Det är inte lätt att stå i rampljuset. Det är särskilt svårt att ge en effektfull presentation när publiken inte befinner sig i samma rum. Talcoachen i Microsoft Teams, som kommer under det andra kvartalet 2022, använder AI för att ge privat vägledning om din presentationstakt, meddela dig om du avbryter någon och påminna dig om att interagera med publiken.

För att inte effekten av talarens ord ska gå förlorad presenterar vi språktolkning med levande tolkar som översätter det som talaren säger till ett annat språk nästan i realtid. Mötesorganisatören kan tilldela tolkar från deltagarlistan och välja upp till 16 käll- och målspråkskombinationer. Deltagarna hör tolkningen samtidigt som det ursprungliga ljudet spelas upp med en lägre volym i bakgrunden. Språktolkning kommer att bli allmänt tillgängligt under det andra kvartalet 2022. 

Möten fungerar ofta som samarbetsplatser för att ta fram nya idéer och lösa problem som ett team. Microsoft Whiteboard i Teams har utvecklats till en värdefull arbetsyta där grupper kan träffas i effektiva hybridmöten för brainstorming och utbildning. Whiteboard har en omfattande uppsättning funktioner som förverkligar visuellt samarbete i Teams, inklusive samarbetsmarkörer, mer än 50 nya mallar, sammanhangsbaserade reaktioner och möjligheten att öppna befintliga tavlor och samarbeta med externa kollegor i Teams-möten. Dessa funktioner blir allmänt tillgänglig under det andra kvartalet 2022.  

3. Samarbeta och kommunicera – på ditt sätt

Mer än 50 procent av hybridarbetarna överväger att börja arbeta helt på distans under det kommande året enligt våra data. Behovet av ökad flexibilitet och rörlighet innebär att eran med bordstelefoner på fasta kontorsplatser är över.

Teams-telefon kommer inom kort att erbjuda en riktigt mobilbaserad upplevelse med Operator Connect Mobile som utvecklats i samarbete med några av världens mest innovativa telekomföretag, bland annat BT, Rogers, Swisscom, Telia och Verizon. Du får ett telefonnummer oavsett vilket nätverk eller vilken enhet du använder. Du kan också flytta samtal mellan nätverk och enheter utan avbrott, till exempel när du byter från operatörens mobildatanätverk till det trådlösa nätverket på kontoret. Operator Connect Mobile för Teams-telefon blir tillgänglig som förhandsversion under nästa kvartal med utvalda operatörer. Mer information finns i Operator Connect Mobile-nyhetsbloggen.

En iPhone och en dator som ansluter till Microsoft Teams.

Teams Connect ger ett smidigt, säkert och enkelt samarbete över organisationsgränserna så att alla kan arbeta som ett utökat team utan att lämna sin Teams-miljö. I slutet av 2021 presenterade vi funktionen ”delade kanaler” i Teams Connect som underlättar samarbetet för personer inom och utanför organisationen från en delad arbetsyta. Ett team som arbetar med en ny produkt kan till exempel dela en Teams-kanal med ett externt designteam och skapa en gemensam arbetsyta som båda organisationerna kan använda tillsammans. Alla kan kommunicera, schemalägga ett möte, dela filer och samarbeta i appar utan att byta konto. Delade kanaler i Teams Connect kommer som förhandsversion i slutet av mars 2022. Om du vill ha mer information om och prova delade kanaler kan du läsa bloggen om delade kanaler i Microsoft Teams Connect.

Med delade kanaler i Microsoft Teams Connect kan flera organisationer samarbeta som ett team i en delad arbetsyta.

För att kunna skapa och samarbeta på ett effektivt sätt behöver vi samla information, dokument och team på ett ställe. I januari 2022 lanserade vi Loop-komponenter i Teams-chattar, som ger ett nytt sätt att ta fram nya idéer, skapa och fatta beslut tillsammans. Idag introducerar vi Loop-komponenter i Outlook E-post. Nu kan du brainstorma, utföra uppgifter och få den senaste statusen från teamet utan att byta kontext eller app. Du kan göra ändringar samtidigt med andra i en komponent, oavsett om du befinner dig i Teams eller Outlook. Om du vill få åtkomst till de senaste Loop-komponenterna i Outlook kan du registrera dig som Office Insider.

Loop-komponenterna i Teams-chattar och Outlook E-post ger ett nytt sätt att ta fram nya idéer, skapa och fatta beslut tillsammans.

Våra data visar också att anställda rankar en positiv företagskultur som nummer ett av de saker som de vill att företag ska erbjuda, följt av olika hälsoförmåner. För att kunna förverkliga en positiv digital företagskultur i den nya arbetsmiljön krävs teknik.  

Idag presenterar vi inspirationsbiblioteket, en ny funktion som är tillgänglig som förhandsversion via Viva Insights-appen i Teams. Inspirationsbiblioteket omvandlar insikter till åtgärder med åtkomst till utvalt innehåll och metodtips från välrenommerade källor som Harvard Business Review och Thrive. Insikterna om produktivitet och välmående som tillhandahålls av Viva Insights har förstärkts av premiuminnehåll för att förbättra medarbetarnas upplevelse och stärka engagemanget. Förhandsversionen av inspirationsbiblioteket börjar distribueras till Microsoft 365-användare med appen Microsoft Viva Insights i Teams i slutet av mars 2022 och blir tillgängligt över hela världen på 11 språk i slutet av april 2022. Fäst Viva Insights-appen i Teams och lär dig mer om inspirationsbiblioteket.

Inspirationsbiblioteket som är tillgängligt som förhandsversion via Viva Insights-appen i Teams hjälper kunder att omvandla insikter till åtgärder med åtkomst till tankeledarskap.

En annan vanlig utmaning för distans- och hybridarbete är att upprätthålla det sociala kapitalet: nätverket av relationer som gör att människor och organisationer kan blomstra. Det kan vara svårt att skapa nya vänskaper och relationer i en hybrid arbetsmiljö, men vi investerar i verktyg som hjälper dig att ge uttryck för din personlighet, och ha kul på samma gång.

Nu kan du dela med dig ännu mer av din personlighet i konversationer med nya Fluent emojis i Teams. Du kan skapa uttrycksfulla och lekfulla meddelanden med över 1 800 levande och roliga 3D-emojis. Välj en kategori och använd hudtonsväljaren för att välja en emoji som stämmer in bättre på dig. Fluent emojis finns nu som förhandsversion.

Skapa levande och lekfulla meddelanden med våra nya Fluent emojis.

Framåtblick

Vårt arbetssätt har förändrats på många sätt, men en sak är densamma: det är fortfarande människorna som står i centrum. Det är tack vare tekniker som Microsoft Teams som allt och alla kan samlas. Och det är det som gör att hybridarbetet fungerar.

Vi vill ännu en gång tacka våra kunder och partner som varit med oss i varje steg på vägen under de senaste fem åren. Fira med oss genom att ta en titt på de nya anpassade bakgrunderna i Teams och kolla in vår community-jubileumsblogg och följ med bakom kulisserna när vi berättar hur Teams har utvecklats.


1Weiss, K., Baer, J. och Huang, B. (5 oktober 2021). CIO Survey Takeaways- Further Solidifying the Leadership Position. (p3). Morgan Stanley Research.