5 faktorer som gör att omröstningar ökar engagemanget i onlinemöten

Onlinemöten har varit en viktig kommunikationsmetod under det senaste året. Många tycker dock att det blir enformigt att tillbringa hela dagen online. Onlineomröstningar är ett enkelt sätt att öka engagemanget och interagera med medarbetare under möten och evenemang. Då kan du även få värdefull återkoppling som gynnar verksamheten. Det finns en mängd olika kostnadsfria verktyg för onlineomröstningar som kan användas med populära affärslösningar, däribland videokonferenser och Microsoft 365-produkter. Få ut det mesta möjliga av dessa omröstningsverktyg med följande tips:

1. Ta fram enkla och tydliga mål för onlineomröstningar.

Realtidsbaserade omröstningar kan användas när du vill planera evenemang, påbörja konversationer eller göra långa presentationer lite mer intressanta. Du bör veta vad syftet med frågorna i omröstningen är innan du skriver dem. Exempel:

 • Få omedelbar feedback om ett viktigt meddelande.
 • Hitta ämnen som kan diskuteras i framtida möten.
 • ”Bryta isen” vid sociala sammankomster.

2. Ta fram frågor som deltagarna går med på att besvara offentligt.

Data från onlineomröstningar är endast värdefulla om medarbetarna svarar ärligt. Här följer tips om hur du skriver omröstningar av hög kvalitet som deltagarna gärna ställer upp på:

 • Överväg att göra omröstningar som omfattar känsliga ämnen anonyma.
 • Skriv frågor som är tydliga och kortfattade.
 • Skriv på ett sätt som visar respekt och inte är fördömande.

I vissa verktyg för onlineomröstningar finns ett alternativ som visar deltagarnas svar i ett ordmoln. Det gör det enklare att bedöma deltagarnas svar på viktiga meddelanden och ”bryta isen” vad gäller det interna samtalet kring ämnet.

Du bör även planera när varje omröstning ska visas under ett möte, hur lång tid den tar samt när resultaten tillkännages. Här följer några tips:

 • Utse en ansvarig som publicerar, hanterar och avslutar omröstningarna.
 • Bestäm när varje omröstningsfråga ska visas under evenemanget.
 • Publicera sociala frågor under pauserna för att locka till konversationer.

3. Kör ett genrep med den mötesplattform som ni använder innan evenemanget kör igång på riktigt.

Kostnadsfria verktyg för omröstningar erbjuder olika nivåer av kvalitet och användarvänlighet. Provkör omröstningen för att se om omröstningsverktyget är kompatibelt med befintlig programvara för virtuella möten och att den fungerar enligt förväntan. Bedömningskriterierna bör omfatta följande:

 • Var det enkelt att förbereda, starta och avsluta omröstningen vid rätt tid?
 • Förekom det någon fördröjning mellan publiceringen av omröstningen och att den visades för deltagarna?
 • Tog omröstningen för mycket uppmärksamhet från huvudinnehållet?
 • Var omröstningen enkel att genomföra för testdeltagarna?
 • Blev resultatet tillförlitligt?

4. Visa resultat av omröstningen för deltagarna i realtid.

Människor brukar vara nyfikna och vilja se om deras åsikter följer majoriteten. Visa resultat från omröstningar under möten – det ökar deltagandet i efterföljande omröstningar och utgör en paus från längre diskussioner. Genom att snabbt visa resultat visar du även att du är lyhörd för vad deltagarna tycker och tänker.

Så här besvarar du en omröstning i ett virtuellt möte.

 

5. Använd resultatet till att hitta områden där det går att göra förbättringar.

Onlineomröstningar är endast värdefulla om du omsätter informationen från dem till faktiska åtgärder. Titta närmare i data. Leta efter trender som visar starka områden respektive vad som kan förbättras. Ta sedan fram en plan för hur medarbetarnas feedback ska användas. Positiv återkoppling kan ge idéer om positiva incitament, gruppaktiviteter eller framtida affärsstrategier. Resultatet kan även ses som en vägledning till förbättring av medarbetarupplevelsen, vilket i sin tur kan minska personalomsättningen.

Sammanfattning

Använd olika kostnadsfria verktyg för onlineomröstningar under onlinemöten för att få värdefull information från medarbetarna. Före omröstningen bör du fastställa målen, utveckla motsvarande omröstningsfrågor och testa omröstningslösningen innan den används i skarpt läge. Genom att investera tid kan företaget få stora fördelar långsiktigt.

Få Microsoft Teams utan kostnad

Du hörde rätt, utan kostnad. Med andra ord 0 kr. Arbeta tillsammans med funktioner som chatt, fildelning och videosamtal.

Kom igång utan kostnad

Kom igång med Microsoft 365

Det är samma Office som vanligt, med extra verktyg som hjälper dig att samarbeta på ett bättre sätt så att du får mer gjort – när du vill, var du vill.

Köp nu
Närliggande ämnen
Produktivitet

5 sätt integrerade kalenderappar online ökar produktiviteten

Läs mer
Produktivitet

Skapa engagerande möten med en digital whiteboard

Läs mer
Produktivitet

Fem sätt för distansarbetare att samarbeta

Läs mer

Insikter och idéer för företag ger inte professionella råd om skatt och ekonomi. Du bör kontakta en professionell rådgivare om du vill diskutera din situation.