Mångfald och inkludering på arbetsplatsen

Att skapa en kulturellt mångfaldig och inkluderande arbetsplats är inte bara rätt. Det är bra för affärerna. Ditt företag får en positiv framtoning och många olika perspektiv samtidigt som företaget växer.  

Så här kan mångfald och inkludering förbättra intäkterna

Nya studier visar att företag som ligger i den översta fjärdedelen när det gäller etnisk mångfald har 35 procent större sannolikhet att ha intäkter som är större än branschmedianen. Och företag med en könsmässig mångfald har 21 procent större sannolikhet att ha större intäkter. Dessutom kan företag med större mångfald och inkludering få bättre affärsresultat på många områden, till exempel: 

Kreativitet 

Världsekonomiskt forum säger att kreativitet kommer att vara bland de tre viktigaste yrkeskompetenserna 2020. Mångfald är vad många företag behöver för att tänka utanför ramarna och främja innovation. Många studier bekräftar det, men det är också viktigt att notera att det måste finnas en verklig och meningsfull interaktion mellan medarbetare från olika kulturer för att det ska fungera bra.  

Produktivitet

Alla företagsägare vet hur värdefullt det är med ökad produktivitet. Många skilda erfarenheter kan bidra till det lyft som behövs vid problemlösning, vilket kan leda till bättre kapacitet och produktivitet. Tänk på det här: inkluderande teams har 80 procent bättre resultat än sina kollegor i teambaserade bedömningar, och organisationer med fler kvinnor i styrelsen har bättre långsiktigt ekonomiskt resultat.  

Behålla medarbetare 

Att behålla en bra anställd är inte bara till fördel för företaget, det är också mycket billigare än att försöka hitta en ny. Genomsnittskostnaden för att förlora en anställd beräknas vara omkring 33 procent av den anställdes årslön. Genom att prioritera mångfald och inkludering bidrar du till de viktigaste anledningarna till att anställda stannar på ett jobb, bland annat: 

 • Respektfull behandling på alla nivåer 
 • Rättvisa löner och förmåner 
 • Förtroende mellan anställda och ledning 
 • Jobbsäkerhet 
 • Möjlighet att använda sina kompetenser och färdigheter på arbetet 

Mångfald spelar också en viktig roll när det gäller att attrahera nya talanger. Millennials, som snart kommer att utgöra arbetsstyrkans största segment, anser att olika bakgrunder och perspektiv på arbetsplatsen är avgörande för tillväxt och framgång. 

De är också mer benägna än äldre generationer att uppmärksamma en sned könsfördelning på jobbet. Företag som sätter inkludering och mångfald på sparlåga får den här nya gruppen arbetare att söka efter möjligheter på andra ställen.  

Kompetens 

Om du prioriterar inkludering får du också en grupp anställda med bredare kompetens, vilket i sin tur leder till ett bättre kunskapsutbyte internt. Och inte bara hård kompetens. Mångfald förbättrar också de anställdas’ mjuka kompetens, till exempel ledarskapsamarbetsförmåga och kommunikation, vilket är den kunskap som företagsledare (57 %) har identifierat som viktigast för dem.  

Kulturella insikter 

Med stormarknader kom också homogenisering. Det håller på att ändras. Idag inser till och med den stora detaljhandelskedjan Walmart, som profilerar sig som en “grannskapets butik”, hur viktigt det är att anpassa sig till den unika kulturen och livsstilen i mångfaldiga samhällen. Och då kan en arbetsstyrka med kulturella insikter om lokala marknader bidra till att företaget hittar produkter och marknadsföringsmöjligheter, och ge råd om sådant som bemanning och kundtjänst.  

Men många företag prioriterar fortfarande inte mångfald. En undersökning visade att 41 procent av anställande chefer säger att de har för mycket att göra.” Man skapar inte en mångfaldig grupp över natten, men företag som anstränger sig att göra det får många fördelar. 

Komma igång med mångfald och inkludering 

Oavsett om du har en etablerad verksamhet eller precis börjar skapa ett team kan du ha nytta av de här metoderna för mångfald och inkludering: 

Blindrekrytering

En lösning för att motverka diskriminering är blindrekrytering. Det betyder att man avlägsnar de jobbsökandes etnicitet, kön, ålder och andra attribut under ansökningsprocessen. Idén är inte ny. Ett välkänt exempel är Torontos symfoniorkester 1970, som huvudsakligen bestod av vita män. För att få mer mångfald började orkestern använda skiljeväggar för att dölja identiteten på dem som provspelade. När man bara beaktade talangen blev resultatet 30 procent fler kvinnliga musiker. 

Uppföljande studier i andra orkestrar visade att andelen kvinnor blev så hög som 46 procent. Samma sak gäller i företagsvärlden idag. Nya studier visar att blindrekrytering, baserad enbart på kompetens, ökade möjligheterna med 40 procent för kvinnor och personer från minoriteter att erbjudas en första jobbintervju. Det är inte perfekt, eftersom partiskhet fortfarande kan uppstå under den mer personliga delen av rekryteringsprocessen, vilket tar oss till nästa punkt. 

 • Börja uppifrån och ned. 
 • Utbilda ledningen om mångfald och hjälp dem att förstå hur de strategiskt ska tillämpa, hantera och utvärdera mångfaldsprogram. 
 • Skapa en mångfaldig ledarskapspanel. Den behöver inte vara formell. Den här gruppen kan vara din arbetskrafts röst. 
 • Lyssna på de anställda. Genom att lyssna aktivt ger du dem en möjlighet att kommunicera vad de tycker och vad som skulle göra deras arbetsmiljö bättre.  
 • Observera kulturella skillnader.  
 • Skapa roliga och spännande upplevelser som exponerar de anställda för olika traditioner och övertygelser. 
 • Ge HR-representanter möjlighet att skapa interna program för olika kulturer och kön. 
 • Skapa en vägledning, ange milstolpar och följ upp. 
 • Identifiera olika problem som du vill åtgärda och skapa en åtgärdsplan. 
 • Bygg från grunden.  
 • Om företaget är helt nytt har du redan mycket att hålla reda på. Men om du från början skapar ditt företag med mångfald och inkludering i åtanke får du den grund du behöver för att undvika problem i framtiden och uppnå fördelar när företaget växer. 

Det är inte helt utan problem att skapa en inkluderande och mångfaldig arbetsstyrka, men med en bra strategi kan företaget attrahera och behålla topptalanger, förbättra sitt anseende och skapa innovativa resultat.  

Kom igång med Microsoft 365

Det är samma Office som vanligt, med extra verktyg som hjälper dig att samarbeta på ett bättre sätt så att du får mer gjort – när du vill, var du vill.

Köp nu

Insikter och idéer för företag ger inte professionella råd om skatt och ekonomi. Du bör kontakta en professionell rådgivare om du vill diskutera din situation.