Så här väljer du den bästa agila metoden för ditt projekt

I dagens komplexa affärsmiljö kan det vara svårt att hålla koll på allt som rör sig, även i ett litet företag. Agile-metoden är ett sätt att projektleda som ger ditt team det fokus som behövs för att uppnå affärsmålen.

Vad är Agile-metod i projektledning?

Agile-metoden är en hanteringsprocess som gör att du och ditt team kan agera utifrån en ständigt förändrad verksamhet. Den använder iterativa arbetssekvenser som kallas sprintar.

Grunden i all Agile-projektledning är arbetet. Genom att behålla fokus på projektet kan teamen regelbundet reflektera över omedelbara behov och justera kursen efter behov. Agile-stilen bidrar också till att skapa en mer effektiv, hållbar och stödjande miljö som gör det enklare för alla att göra sitt bästa.

Agile är inte något allmänt sätt som passar alla, utan det finns alternativ. Låt oss ta en titt på två populära metoder, Scrum och Kanban, så att du kan bestämma vad som passar ditt team bäst. Vi tittar också på en hybridvariant för projektledning, där Agile möter Waterfall (som är en mer rigid metod än Agile).

Använda Agile Scrum

Agile Scrum fungerar för projekt som passar för sprintar på en till två veckor. Agile Scrum-metoden ger dig och ditt team möjlighet att dela ansvar med varandra under projektets hela livscykel.

Scrum-team är vanligtvis små, med endast tre standardroller:

 • Produktägare: Projektets viktigaste intressent definierar visionen för projektet, hanterar kvarvarande uppgifter, mappar beroenden, prioriterar behov, förutser kundens behov och fungerar som sambandsperson mellan kunden och teamet.
 • Scrum Master/projektledare: Leder teamet och arbetar för att ordna möten, övervaka framsteg och undanröja eventuella hinder för att avsluta arbetet.
 • Team: Enskilda bidragsgivare, eller en självhanterande grupp utan formell ledare. Teamet använder sin expertis och sina resurser för att uppnå projektmålen.

Agile Scrum-metoden är lean, snabb och enkel, men den passar inte alla eller alla projekt. Låt oss gå igenom några av för- och nackdelarna:

Fördelar med Agile Scrum

 • Konstant återkoppling från kunden eller intressenten hjälper teamet att förstå behov och justera därefter
 • Delat ansvar hjälper teamen att få mer gjort på kortare tid
 • Gör att alla är ansvariga, vilket leder till hög motivation
 • Problem kan hanteras och åtgärdas under dagliga möten
 • Snabb utveckling betyder att projekt kan lanseras snabbt

Nackdelar med Agile Scrum

 • Kräver ett team som är kompetent, erfaret och engagerat
 • Snäv tidsplan betyder att förseningar är troliga om någon blir sjuk eller lämnar projektet
 • Konstanta ändringar kan leda till att större omfattning och förseningar · Det kan vara svårt att planera in dagliga möten
 • Teammedlemmar som har flera projekt kan försena leverablerna när deras prioriteringar ändras.

Vad är Agile Kanban?

Agile Scrum fokuserar på korta tidsplaner, men Agile Kanban-metoden har ingen fast längd för sprintar. Det betyder att arbetet är kontinuerligt och produktleveransen likaså.

I teorin visar en Agile Kanban-tavla – eller uppgiftstavla – inte någon tidslinje för ett projekt eller en uppgift. I stället visar den bara objektet och när den leverabeln är klar. En frisläppning kan ske utan att man behöver vänta på någon milstolpe.

Dessutom finns inga fasta roller. DEt finns ingen “Kanban master” som ser till att saker och ting löper smidigt. I stället äger hela teamet tavlan, och de måste vara lättrörliga och kunna anpassa sig till ändrade prioriteringar.

Med sin lösare struktur kan Kanban bidra till ökat samarbete, eller också kan det skapa kaos. Det är viktigt att ha ett team som är kommunikativt, engagerat och självmotiverat. Se till att du känner till några av Kanbans för- och nackdelar innan du beslutar dig för att använda det.

Fördelar med Agile Kanban

 • Agile Kanban-tavlor begränsar strikt den mängd arbete som pågår, vilket kan bidra till att hålla teamet fokuserat på det som är viktigt
 • Nya objekt kan läggas till när det finns tillgänglig kapacitet (inte bara när alla uppgifter har slutförts)
 • Dagliga möten är inte nödvändiga
 • Ger teammedlemmar möjlighet att ändra riktning vid behov, utan att påverka tidslinjen
 • När arbetet är avslutat kan det frisläppas, vilket bidrar till kontinuerlig förbättring

Nackdelar med Agile Kanban

 • Utan tidslinjer kanske teammedlemmarna inte känner någon brådska eller behov av att slutföra en uppgift
 • Ingen ansvarar för att se till att teamet anpassar sig till mål och bästa praxis
 • Utan en ägare kan tavlorna bli alltför komplicerade och föråldrade, vilket leder till utvecklingsproblem och förvirring

En hybridvariant: Agile + Waterfall

Om projektet eller arbetsstilen inte passar för enbart en agil metod kanske den kan kompletteras med en Waterfall-modell. Waterfall-metoden är helt enkelt en lista med projektaktiviteter som brutits ut till linjära sekventiella faser. Varje fas är beroende av leverablerna från den föregående fasen.

Genom att kombinera den traditionella Waterfall-metoden med återkopplingsmekanismerna i Agile-projektledning kan du upptäcka problem under utvecklingen och åtgärda dem snabbt. Några scenarier som kan ha nytta av en hybridvariant är:

1. Du har ett kort projekt med definierade leverabler och en fast budget. Genom att använda strukturen i Waterfall och snabbheten och teamarbetet som agil projektledning är känd för, kan du dela upp projektet i mindre delar, uppmuntra ytterligare samarbete mellan teamet och kunden/intressenten och, viktigast av allt, skapa en produkt som håller vad den lovar.

2. Du har ett projekt med många olika intressenter, och som måste mildra risker och slutföras inom en snäv tidsplan. En Agile-metod är bra för att begränsa risker och hålla deadlines, men en Waterfall-lösning är ofta bäst för att införliva information och återkoppling från olika intressenter. Genom att använda en hybridlösning kan du enkelt uppfylla båda behoven.

Fördelar med en hybridvariant

 • Eftersom planeringen följer Waterfall-metoden kan team få värdefulla insikter i projektets krav och ge mer exakta uppskattningar av tid och kostnad
 • Arbetet utförs i små, iterativa segment, vilket gör det enkelt att anpassa till ändrade behov och krav
 • Uppmuntrar samarbete mellan team och intressenter
 • Kan användas med fasta deadlines och budgetar

Nackdelar med en hybridvariant

 • Kan verka begränsande för dem som är vana vid en mer flexibel agile metod
 • Teamet måste vara engagerade för att använda en samarbetsmetod
 • Kräver en kompetent projektledare för att definiera och tilldela sprintar
 • Alltför många intressenter och ändringar kan bidra till överdragna budgetar och missade deadlines

Slutsats: Ledning av projekten är obligatorisk. Det gäller oavsett om du har ett stor eller litet team, ett enormt projekt som tar många månader eller ett som bara tar en vecka. Från Scrum-lösningar till Kanban-tavlor och hybridvarianten agile + Waterfall – Agile-projektledning ger dig flexibiliteten att välja det som är rätt för projektet så att du kan leverera ditt bästa arbete.

Kom igång med Microsoft 365

Det är samma Office som vanligt, med extra verktyg som hjälper dig att samarbeta på ett bättre sätt så att du får mer gjort – när du vill, var du vill.

Köp nu
Närliggande ämnen
Produktivitet

5 sätt integrerade kalenderappar online ökar produktiviteten

Läs mer
Produktivitet

Skapa engagerande möten med en digital whiteboard

Läs mer
Produktivitet

5 faktorer som gör att omröstningar ökar engagemanget i onlinemöten

Läs mer
Produktivitet

Fem sätt för distansarbetare att samarbeta

Läs mer

Insikter och idéer för företag ger inte professionella råd om skatt och ekonomi. Du bör kontakta en professionell rådgivare om du vill diskutera din situation.