Hantering av interna risker

Upptäck kritiska interna risker och vidta lämpliga åtgärder. Med inbyggd sekretesskontroll, använd egna eller tredje parts signaler för att upptäcka, undersöka och åtgärda skadliga och oavsiktliga aktiviteter inom din organisation.

A laptop screen showing the Microsoft 365 Compliance Insider Risk Management program.

Vad är hantering av interna risker?

Inbyggda signaler

Få insyn i användarnas aktiviteter, åtgärder och kommunikation med inbyggda signaler och förbättringar i hela den digitala resursmiljön.

Kommunikationsbredd

Få inbyggt stöd för att diskutera via meddelanden i Microsoft Teams och i populära plattformar från tredje part som Instant Bloomberg, ICE Chat, Slack och Zoom.

Uppföljningsbara insikter

Identifiera risker snabbt med inbyggda mallar för maskininlärning som är anpassade för att ge omfattande insikter.

Integrerade arbetsflöden

Samarbeta över team för att åtgärda risker och se till att undersökningar hanteras enligt gällande anställningslagar.

Gartners Magic Quadrant-rapport om informationsarkivering för företag

Integrerade efterlevnadslösningar och effektiva AI-funktioner gör Microsoft till ledare i Gartners Magic Quadrant-rapport för 2020 om informationsarkivering för företag.1

Gartner Logo
A screenshot from the video.

Lyssna på Microsoft-ledare prata om interna risker

Mer information om hantering av interna risker

Podcasten Uncovering hidden risks

Lyssna på Uncovering hidden risks. En podcast-serie som avslöjar de interna risker som organisationer världen över ställs inför.

Metodtips för att hantera interna risker

Håll organisationen säker genom att använda personer, processer och teknik för att reducera risker inifrån.

Hantera en stor mängd kommunikationsrisker effektivt

Bredare stöd för kommunikationskanaler från tredje part och nya automatiseringsfunktioner för kommunikationsefterlevnad.

Microsoft 365-lösningen för att stoppa dataläckage och insiderattacker

Läs om hur Microsoft använder maskininlärning för att stoppa dataläckage och insiderattacker.

Skapa ett effektivt hanteringsprogram för interna risker

Ta en titt på nyckelkomponenterna för att skapa ett hanteringsprogram för interna risker.

Hantera interna risker med integrerade arbetsflöden

Identifiera interna risker med integrerade driftsprocesser som låter intressenterna i organisationen vidta åtgärder tillsammans.

Kom igång och gör mer med hantering av interna risker

Starta en utvärderingsperiod

Registrera dig för utvärderingsversionen av Microsoft 365 E5 Compliance-abonnemanget i dag.

Kom igång med Microsoft 365

Kom igång med hantering av interna risker som medföljer vid tecknande av Microsoft 365 E5 Compliance-abonnemang.

Har du det redan?

Lär dig att börja använda hantering av interna risker.

1. GARTNER är ett registrerat varumärke och tjänstmärke för Gartner, Inc.. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.