Hantering av interna risker

Upptäck och vidta åtgärder mot kritiska interna risker

Använd interna signaler och signaler från tredje part för att identifiera och undersöka interna risker med hjälp av inbyggda sekretesskontroller.

Hantera interna risker

Se hur Microsofts IT-säkerhetschef Bret Arsenault hanterar interna risker med en ny, intelligent lösning.

Hantering av interna risker

Upptäck, identifiera och vidta åtgärder mot möjliga interna risker i organisationen med hjälp av hantering av interna risker, en lösning i Microsoft 365.

Device screen showing a screenshot of Insider Risk Management solution with a focus on user activity.
Partial image of a laptop screen showing compliance-related information on a dashboard

Kommunikationsefterlevnad

Identifiera och vidta snabbt åtgärder för överträdelser av företagets regler för uppförande som sker i företagets kommunikation.

Informationsbarriärer

Begränsa kommunikation mellan specifika grupper av användare med hjälp av informationsbarriärer i Microsoft 365.

Device screen showing information barrier policy screen in Microsoft 365
Device screen showing that a Customer Lockbox request is pending

Customer Lockbox

Öka kontrollen med uttrycklig åtkomstauktorisation för tjänståtgärder med hjälp av Customer Lockbox.

Privileged Access Management

Få detaljerad kontroll över den privilegierade administratörsåtkomsten till specifika uppgifter (uppgiftsbaserad åtkomstkontroll) i Microsoft Office 365.

Device screen showing a list of priviledged access policies

Prova våra efterlevnadslösningar nu

Registrera dig för utvärderingsversionen av Microsoft 365 E5 Compliance idag.

Visa mer från Microsoft 365

Skapa ett effektivt program för interna risker

Resurser

Identifiera och reparera interna hot och hantering av interna risker

Använd AI och maskininlärning för att hantera interna risker

Hantering av interna risker i Microsoft 365

Skaffa Microsoft 365 nu

Produktivitetsappar i världsklass och intelligenta molntjänster.

Chatta med oss

Våra säljare är tillgängliga för att svara på dina frågor. Vi är tillgängliga måndag–fredag 09:00–17:00.