Förstklassiga efterlevnadslösningar

Intelligenta lösningar för efterlevnad och riskhantering

Lösningar som gör det enkelt att bedöma efterlevnadsriskerna, styra och skydda känsliga data och effektivt uppfylla regelkrav.

Möjliggör distansarbete, hantera risker och skydda data i en COVID-19-miljö

Skydda och styr åtkomst till data överallt

Identifiera risker genom att hitta data och förstå hur de används. Hjälp till att skydda data var de än finns genom att konfigurera skydds- och kvarhållningsetiketter.
W screen displaying information protection capabilities in Microsoft 365
A laptop displaying Internal Risk Management tools in Microsoft 365

Upptäck och vidta åtgärder mot kritiska interna risker

Korrelera flera signaler, från aktiviteter till kommunikation, för att visa och hantera aviseringar om möjliga interna risker och vidta åtgärder. Övervaka och hantera dataåtkomststyrning proaktivt när medarbetare lämnar eller flyttar mellan efterlevnadsgränser.

Förenkla efterlevnaden och minska riskerna

Utvärdera, förbättra och övervaka efterlevnadseffektiviteten med en riskbaserad poäng som automatiskt identifierar kontroller som används. Använd gemensamma kontroller för regelkrav och globala dataskyddsförordningar och få rekommenderade åtgärder med vägledning för att implementera och testa kontrollerna.

A tablet displaying Compliance Manager in Microsoft 365
A computer screen displaying discovery and response features in Microsoft 365

Undersök och svara med relevanta data

Hantera eDiscovery-kommunikation med hjälp av verktyg för att skicka och spåra dokumentansvarigas svar, och eskalera med påminnelser och aviseringar. Undersök dataläckor och tillhörande användaraktiviteter, och vidta åtgärder som att ta bort associerade data.

Prova våra efterlevnadslösningar nu

Med Microsoft 365 får du intelligenta lösningar för efterlevnad och riskhantering så att du kan lära dig mer om och skydda dina data, följa regler och standarder och minska interna risker. Registrera dig för utvärderingsversionen av E5 Compliance och få tillgång till de senaste produkterna och funktionerna.

Resurser för efterlevnadslösningar

Planera en säker framtid för ditt företag

Dela en lösningsöversikt med teamet

Nya funktioner för att hantera dataskydd och risker i molneran


Visa mer från Microsoft 365

Intensifiera er resa mot efterlevnad av GDPR med Microsoft 365

Introduktion till kryptering i Office 365


Skaffa det nu

Med Microsoft 365 får du produktivitetsappar i världsklass med intelligenta molntjänster som förändrar hur du arbetar.

Chatta med oss

Våra säljare är tillgängliga för att svara på dina frågor. Vi är tillgängliga måndag–fredag 09:00–17:00.