A person’s hand touching a tablet device screen that shows a healthcare intake form.

St. Luke’s tar hand om hälsovårdens framtid med Microsoft 365 produktivitetsmoln

SLUHN levererar sjukvård av högre kvalitet genom att använda Microsoft 365, som inkluderar Office 365, Windows 10 samt Enterprise Mobility + Security, som grunden i en samarbetsanpassad arbetsmiljö med hög säkerhet.

Skaffa Microsoft 365

Produktivitetsappar i världsklass med intelligenta molntjänster.