Jämför programsviter som är tillgängliga för volymlicensiering

Uppgradera till senaste Office för att öka produktiviteten

Om du behöver fler än fem licenser erbjuder Microsoft Microsoft 365-applikationer för affärsverksamhet och Microsoft 365-applikationer för företag. Alltid uppdaterad med den senaste versionen av Office plus molntjänster som fildelning och fillagring – Microsoft 365 är en prenumerationstjänst som gör att du kan arbeta praktiskt taget var som helst, och innehåller produktivitetstjänster som du kan distribuera och hantera på det sätt du vill.

För kunder som inte är redo för molnet än har Office tre programsviter som är tillgängliga genom volymlicensiering: Office Professional Plus 2019, Office Standard 2019 och Office Standard 2019 för Mac. Om du behöver färre än fem licenser går du till jämförelsesidan för att hitta andra Office-programsviter.

Se vilka program som ingår i de tre Office-programsviterna som är tillgängliga som engångsköp via volymlicensiering. Programsviterna skiljer sig även åt i nivån av integrering med relaterade affärsproduktivitetsservrar.

Jämförelsediagram
  <div class='ow-cell-specs'><p>Office Standard 2019</p></div> <div class='ow-cell-specs'><p>Office Professional Plus 2019</p></div> <div class='ow-cell-specs'><p>Office Standard 2019 för Mac</p></div>

För företag som behöver Office-skrivbordsprogram för PC.

För företag som behöver Office-skrivbordsprogram för PC samt snabbmeddelanden och HD-videokonferenser.
För företag som behöver Office-skrivbordsprogram för Mac.
Office-program som ingår
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (endast PC)

Office-program som ingår

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (endast PC)
 • MicrosoftAccess (endast PC)
 • MicrosoftSkype för företag

Office-program som ingår

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • Klassiska versioner av Office-programmen som kan installeras på en PC- eller Mac-dator: Outlook, Word, Excel, PowerPoint och Publisher
 • OneNote: Åtkomst till ytterligare OneNote-funktioner (varierande funktioner)
 • Webbversioner av Word, OneNote, Excel och PowerPoint
 • Med grupprinciper kan administratörer styra datorer och användarkonton centralt
 • Med volymaktivering kan administratörer distribuera programvara till många användare samtidigt
 • Ta kontroll över en fjärrdator eller virtuell dator via en nätverksanslutning med Terminal Services
 • Fatta beslut med programtelemetri, en automatisk fjärrmätning och insamling av data som du kan omvandla till användbar analys
 • [Endast visning] Skydda digital information från obehörig användning via integrering med RMS (Windows Rights Management Services) för Windows Server1
 • Klassiska versioner av Office-programmen som kan installeras på en PC- eller Mac-dator: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher och Access
 • OneNote: Åtkomst till ytterligare OneNote-funktioner (varierande funktioner)
 • Webbversioner av Word, OneNote, Excel och PowerPoint
 • Bli mer produktiv genom att enkelt kommunicera och samarbeta med andra på andra platser med Skype för företag2
 • Med grupprinciper kan administratörer styra datorer och användarkonton centralt
 • Med volymaktivering kan administratörer distribuera programvara till många användare samtidigt
 • Ta kontroll över en fjärrdator eller virtuell dator via en nätverksanslutning med Terminal Services
 • Fatta beslut med programtelemetri, en automatisk fjärrmätning och insamling av data som du kan omvandla till användbar analys
 • Arkivera e-post direkt från Outlook (inga .pst-filer behövs) och ange kvarhållningsprinciper för automatisk arkivering eller borttagning av e-post. IT-administratörer kan hantera lokalt arkiv och eDiscovery centralt. Förebygg förlust av känsliga data via e-post med principtips i Outlook och dataförlustskydd i Exchange. Sök igenom kalkylblad efter fel och inkonsekvenser med kalkylbladsdiagnostik i Excel och visa spårade ändringar med kalkylbladsjämförelse.3
 • Förenkla integrering och hantering av stora datavolymer från olika källor och gör snabb informationsanalys med Power Pivot i Excel. Utforska data med olika utsnitt och vyer med ett klick i en pivottabell eller ett pivotdiagram. Sammanställ data, diagram och grafer i en interaktiv Power View.
 • Ring röstsamtal med Lync- eller Skype för företag-klienten, påbörja ett samtal från kontaktlistan genom att skriva ett namn eller nummer eller använd en knappsats för att ringa PSTN-samtal. Flytta enkelt över samtal mellan enheter, parkera samtal, gå till röstbrevlådan från Lync- eller Skype för företag-klienten och använd VoIP för företag under VDI.3
 • Skydda digital information från obehörig användning via integrering med RMS (Windows Rights Management Services) för Windows Server1
 • Kommunicera enkelt med andra på olika platser eller i olika tidszoner med hjälp av välbekanta Office-verktyg och Skype för företag3
 • Underlätta samarbetet och öka grupproduktiviteten med webbplatspostlådor. Få tillgång till projektrelaterad e-post i Exchange och dokument i SharePoint inifrån Outlook, med åtkomsten begränsad till de gruppmedlemmar som har rätt behörigheter.3
 • Klassiska versioner av Office-programmen som kan installeras på en PC- eller Mac-dator: Outlook, Word, Excel, PowerPoint och Publisher
 • OneNote: Åtkomst till ytterligare OneNote-funktioner (varierande funktioner)
 • Webbversioner av Word, OneNote, Excel och PowerPoint
 • Med volymaktivering kan administratörer distribuera programvara till många användare samtidigt

1. Office-programsviterna erbjuder olika nivåer av integrering med affärsproduktivitetsservrar. Kontakta en Microsoft-certifierad partner för att hitta lösningen som bäst motsvarar dina behov.
2. Programsviterna erbjuder olika nivåer av integrering med affärsproduktivitetsservrar. För programmet Skype för företag krävs antingen tjänsten Skype för företag – Online eller Skype för företag – Server. Kontakta en Microsoft-certifierad partner
 för att hitta lösningen som bäst motsvarar dina behov.
3. Office-programsviterna erbjuder olika nivåer av integrering med affärsproduktivitetsservrar. Kontakta en Microsoft-certifierad partner
 för att hitta lösningen som bäst motsvarar dina behov.