4 utmärkta idéer kring att utöka företagets sociala nätverk

För företag kan sociala nätverk vara en säker plats där team från olika kontor, regioner och länder kan kommunicera och samarbeta i realtid. Medarbetare som kanske aldrig faktiskt träffas kan här diskutera projektdetaljer, dela upp och ta itu med uppgifter, diskutera kundbehov och helt enkelt jobba mot gemensamma mål. Team kan lära känna varandra, se varandras styrkor, förstå hur de andra tänker och komma närmare varandra. Det stärker teamet, och ett starkare team åstadkommer starkare resultat.

Människor använder sociala nätverk privat och det finns stora fördelar även med sociala medier för företag. De möjliggör kommunikation i realtid och den är mer lekfull och nyansrik, exempelvis med emojier. Men i sociala medier för företags finns dessutom en rad företagsspecifika funktioner som hjälper teamen att jobba effektivt. Här är fyra av de saker som vi tänker kan vara till nytta:

  • Dokumentsamarbete: Det här är en funktion som hjälper teamen att skapa bättre underbyggda, inkluderande och meningsfulla dokument. De kan dela och diskutera dokument inom teamet och även redigera dem och jobba tillsammans, allt inom det sociala nätverket. Här finns svårslagna möjligheter att diskutera objekt inom gruppen, och samtidigt redigera och dela dem.
  • Interna grupper och externa samarbeten: Med interna grupper kan teamen skapa en egen arbetsyta som deltagarna måste få inbjudan till. Här kan de i enrum diskutera arbete inom teamet och ta itu med projekt och annat arbete. En del företag tillåter även att kundrepresentanter, leverantörer, konsulter, underleverantörer osv. bjuds in utifrån. Diskussioner och samarbeten kan vara antingen projektavgränsade eller fortlöpande.
  • Sök och upptäck: I vissa sociala nätverk för företag kan användare söka i systemet och hitta experter, konversationer och filer. Teamen kan undvika att samma arbete utförs flera gånger, och det blir enklare att använda sig av bästa praxis och jobba effektivt. Det finns sök- och kartläggningsfunktioner som hjälper användarna att hålla sig uppdaterade. Teamen kan hitta personer, information och grupper som är relevanta för dem, deras kunder och inom olika intresseområden. Här finns möjlighet att hitta mentorer, samarbeta mellan team osv. Det kan hjälpa medarbetarna att utvecklas i sitt arbete och ge bättre slutresultat.
  • Smidig integrering. Det spelar ingen roll hur populär en lösning för sociala medier är: den måste fungera med era befintliga verktyg, exempelvis ordbehandlings- och presentationsprogram. Annars är den förmodligen inte rätt för er. Poängen med den här typen av lösningar är trots att effektivisera kommunikationen och uppmuntra till samarbete. Om teamen måste använda olika knep och omvägar kostar det tid och hindrar dem.

Förutom de här funktionerna som teamen använder varje dag finns det ytterligare en aspekt som de anställda ofta inte tänker på men som är helt avgörande: säkerheten. Med ett socialt nätverk för företag som hela tiden krypterar data, såväl inaktiva som aktiva, och har funktioner för flerfaktorautentisering som ytterligare skyddar identiteter är både data och de anställda skyddade.

Om författaren

The Microsoft 365 team is focused on sharing resources to help you start, run, and grow your business.

Kom igång med Microsoft 365

Det är samma Office som vanligt, med extra verktyg som hjälper dig att samarbeta på ett bättre sätt så att du får mer gjort – när du vill, var du vill.

Köp nu
Närliggande ämnen
Business Tips

Så håller du effektiva virtuella möten

Läs mer
Business Tips

Upptäck de 4 viktigaste egenskaperna hos utmärkt datavisualisering

Läs mer
Business Tips

Fyra sätt för bättre samarbete med programvara för intranät

Läs mer

Growth Center ger inte professionella råd om skatt och ekonomi. Du bör kontakta en professionell rådgivare om du vill diskutera din situation.