Så här väcker framgångsrika ledare sina anställdas engagemang med hjälp av moderna verktyg för affärskommunikation

Det är ingen hemlighet att många anställda känner sig bortkopplade från sitt arbete.

Aon Hewitt gjorde den saken klar med sin globala analys 2017 som omfattade mer än fem miljoner anställda. Analysen visade att bara 24 % känner sig mycket delaktiga i sitt arbete. Gallups siffror är ännu mer alarmerande: bara 15 % av de anställda världen över (och bara 33 % i USA) känner sig delaktiga.

Lösningarna för att överbrygga detta gap i de anställdas delaktighet är uppenbara. Vi måste bli bättre på att ge människor rätt roller och meningsfullare arbetsuppgifter. Vi måste även investera mer i våra ledare och chefer så att de kan utvecklas och inspirera sina underställda till att prestera bättre.

En lösning på problemet med bristande engagemang tycks emellertid ofta förbises: tvåvägskommunikation mellan ledare och anställda på alla nivåer inom organisationen. En öppen och tät kommunikation kan definitivt omvandla ett helt företag.

Få med alla på tåget

Framgångsrika ledare talar ofta om företagets mål och värderingar. De efterfrågar även uppriktig feedback och svarar på frågor. Denna fria och öppna kommunikation gör att de får med sig medarbetarna på tåget, gör företagets mål mera ”verkliga” för alla och får de anställda att förstå på vilket sätt de bidrar till att nå dem.

Tidskriften Chief Executive intervjuade ett antal högre företagsledare som är kända för att vilja kommunicera ovanligt mycket med sina anställda och tydligt visa dem vad de förväntar sig av dem. Bob Leduc, chef på Pratt & Whitney, sa bland annat följande: ”Det är min fasta övertygelse är att det är mitt jobb att definiera den kultur vi vill ha, att visa på den kultur vi vill ha och främja den kultur vi vill ha.” Enligt 7-Elevens VD Joe DePinto handlar det om att vara närvarande: ”Man måste synas, det är viktigt i alla verksamheter, i synnerhet i franchisebranschen. Franchisetagarna måste veta att de kan nå ledarna inom förtaget. Därför är vi mycket öppna, mycket tillgängliga och mycket nåbara.”

Låt de anställda vara delaktiga i strategiska initiativ

Effektiva ledare informerar även organisationen om företagets strategiska initiativ i klara och tydliga ordalag. På så säkerställer de att alla förstår vart verksamheten är på väg, varför och hur de kan bidra. Dessutom hjäIper de sina anställda att förbereda sig bättre för förändringar i företagets inriktning och kanske även i det egna arbetet. När medarbetarna förstår den logiska grunden till ledningens initiativ kan de ta till sig dem i stället för att streta emot.

Om författaren

The Microsoft 365 team is focused on sharing resources to help you start, run, and grow your business.

Kom igång med Microsoft 365

Det är samma Office som vanligt, med extra verktyg som hjälper dig att samarbeta på ett bättre sätt så att du får mer gjort – när du vill, var du vill.

Köp nu

Growth Center ger inte professionella råd om skatt och ekonomi. Du bör kontakta en professionell rådgivare om du vill diskutera din situation.