Stordata leder till stora beslut. Använda sig av dataanalyser och kalkylblad

Du har läst de senaste bloggarna. Du har varit på konferenserna. Stordata har etablerat sig som en central del av många företags strategier genom sitt enorma värde i dagens konkurrensorienterade samhälle. Stordata kan ge insikter som har potential att avgöra om ett företag lyckas eller inte, och det är inte längre enbart en hemlighet för de invigda.

Nu när alla samlar in stordata är frågan alltså fortfarande densamma: Hur kan jag använda mig av alla data som jag får fram?

Att använda data proaktivt kontra reaktivt

Det bästa och mest givande är att använda sig proaktivt av analyser av stordata. Du ökar dina chanser att lyckas om du inte bara samlar in data utan går disciplinerat tillväga och arbetar fram en tydlig plan och strategi. Om du inte kopplar samman och korrelerar dina data med relationer eller hierarkier kan de snabbt bli ohanterliga.

För många företag faller det ansvaret på en relativt ny yrkesroll: digitalchefen. Digitalchefens uppgift är att övervaka användningen av information som tillgång, i regel via datautvinning, databehandling och dataanalys.

Omvandla data till information och information till beslutsstöd

Att använda sig av stordata är ungefär samma sak som att använda sig av andra typer av externa data, bara på en annan skala. När du hanterar stora volymer och/eller mycket varierande informationstillgångar vill du fortfarande förbli kostnadseffektiv och kunna fatta snabba beslut.

I ett vanligt exempel går dataflödena uppåt från olika datakällor och genom datalager. Från datalagren når dina data rapporterings- och analysverktygen, ibland i form av kalkylblad.

En del data kommer kanske i hanterbar storlek så att du enkelt kan göra bedömningar i några få steg.

Men ofta kan sökningar resultera i tiotusentals rader av data.

Sådana kalkylblad kan upplevas som avskräckande. Rad efter rad och kolumn efter kolumn – men allt detta är av värde. Även om mängden stordata vuxit har tyvärr inte den mänskliga kapaciteten att behandla all denna råinformation inom rimlig tid gjort det detsamma.

När det handlar om stordata är dina verktyg ett bra sätt att hantera de utmaningar storskaligheten kan medföra. Genom upprepade rensningar och omvandlingar kan du hålla dina data hanterbara. En del verktyg analyserar till och med dina data och ger dig olika tabellalternativ.

Lär dig att använda verktygen

Verktygen för stordata omfattar ett brett spektrum av komplexitet. Rapporteringsverktyg berättar för dig vad som hände. Analysverktyg berättar för dig varför något hände. Övervakningsverktyg berättar för dig vad som händer nu. Prognosverktyg gissar vad som kan komma att hända. Prediktiva verktyg berättar för dig vad som förmodligen kommer att hända. Normativa verktyg kan till och med berätta för dig vilket slags åtgärder du bör vidta.

Stordata behöver inte vara skrämmande. Var flexibel och se till att du förstår vad verktygen gör, och du är redan ett steg på vägen mot ett välgrundat beslutsfattande.

Om författaren

The Microsoft 365 team is focused on sharing resources to help you start, run, and grow your business.

Kom igång med Microsoft 365

Det är samma Office som vanligt, med extra verktyg som hjälper dig att samarbeta på ett bättre sätt så att du får mer gjort – när du vill, var du vill.

Köp nu
Närliggande ämnen
Manage my business

Hur affärsinformationsverktyg hjälper ett glassföretag som tar socialt ansvar att få en stor skopa framgång

Läs mer
Manage my business

Frågor och svar: Hur Molly Moon’s använder data för att ge något tillbaka

Läs mer
Manage my business

Varför datavisualisering är ”ett måste” för att förstå beslutsstöd

Läs mer

Growth Center ger inte professionella råd om skatt och ekonomi. Du bör kontakta en professionell rådgivare om du vill diskutera din situation.