Marknadsföringsidéer för småföretag som gör skillnad

Man och kvinna sitter och tittar på en bärbar dator

Alla företagsägare vet att en affärsplan – som beskriver erbjudandet, konkurrensen och den finansiella situationen – är avgörande för att nå framgångar. Men vad många inte inser är att det är lika viktigt att utveckla en plan för att marknadsföra företaget. Den hjälper dig att fokusera på målgruppen och gör att du kan begränsa det i stort sett oändliga utbudet av verktyg och taktiker som finns tillgängliga – och se till att du använder rätt lösningar för ditt företag och för din målgrupp.

Att skapa en marknadsföringsplan för småföretag kräver så klart arbetsinsatser – och insikter från dem som förstår verksamheten, konkurrensen och hur ett företag marknadsförs på ett bra sätt. Så även om du har ett enmansföretag är det viktigt att be om råd från konsulter, mentorer, vänner med erfarenhet inom marknadsföring och annonsering och betrodda onlineresurser – eftersom du inte arbetar i ett vakuum och du inte heller kommer att lyckas i ett sådant.

Det här kan låta lite överväldigande, men det är inte så komplicerat som det kan tyckas. Med bara lite hjälp av dem du känner och några enkla, lättillgängliga verktyg kan du utveckla de bästa marknadsföringsidéerna för ditt företag, skapa en plan för att implementera dem och ge dig själv en karta över vägen framåt. Du kommer så klart att behöva ändra den längs vägen, men genom att skapa en plan och sätta upp specifika mål vet du exakt vad som behöver ändras.

Innan du sätter igång

Att skapa en marknadsföringsplan är en mycket individuell process, men i stort sett alla mallar för marknadsföringsplaner innehåller samma typ av information, så utgå från det standardiserade ramverket. Det hjälper dig att fokusera och hålla ordning.

 • Situationsanalys: Definiera företaget, produkterna och tjänster för dig själv – och för din trupp av experter. Se till att du beskriver företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
 • Målgrupp: Definiera din primära målgrupp, och även den sekundära och tertiära målgruppen. Beskriv dem i fråga om demografi och psykografi (vilka de är, hur de lever, hur de är som personer).
 • Försäljningsplan: Beskriv hur du ska sälja dina produkter och tjänster (online, i en fysisk butik, via mässor o.s.v.) och förklara hur dina kunder ska göra sina köp.
 • Marknadsföringsmål och åtgärdsplan: Skriv ned en ungefärlig idé om dina marknadsföringsmål – och några av de verktyg och taktiker du kan använda för att nå dem.
 • Finansiell analys: Skaffa dig en gedigen förståelse av din finansiella situation och ange hur stor del av din budget som du kan och/eller kanske kan lägga på att marknadsföra företaget. (Du kanske vill lägga till hela den finansiella rapporten som en bilaga – så att den inre cirkeln kan se var du befinner dig och vid behov komma med förslag).

Brainstorming

När du är klar med den grundläggande mallen för din marknadsföringsplan kan (och bör) du samla dina rådgivare för att förfina och brainstorma. Ge dem alla en kopia av din grova marknadsföringsplan, samla sedan alla i ett rum eller ett konferenssamtal och utarbeta planen i detalj. Vid den här punkten finns det inga dåliga idéer – och det du hade med i mallen är bara en startpunkt. Uppmuntra alla att vädra sina åsikter och se vart konversationen leder. Sedan ni har avslutat mötet ger du alla åtkomst till en delad, digital plats där ni kan fortsätta att samarbeta.

Förfina planen

När alla idéer har samlats ihop är det dags att samlas igen som grupp (fysiskt eller via en delad digital plats) för att ytterligare förfina och definiera planen. Utgå sedan från mallen du har arbetat med och skapa ett mer formellt dokument som ska vägleda annonserings- och marknadsföringsarbetet i ditt företag.

Definiera dina verktyg och taktiker

Eftersom detaljerna kan vara knepiga bör du ägna tid på egen hand – och med dina rådgivare – åt att titta på de verktyg och taktiker som är viktiga för din plan. Om du använder traditionella media (vilket man inte gör i alla verksamheter) ska du särskilja tryckta media, TV och radio från din digitala marknadsföringsplan, och fokusera på varje område var för sig.

För traditionella media är det en bra idé att arbeta med dem som säljer dem för att förstå hur varje format kan rymmas i din budget och få hjälp att nå dina affärsmål.

Till skillnad från traditionella media görs den digitala marknadsföringen för småföretag ofta av företagsägaren eller ett mycket litet team, så att skapa en mycket detaljerad plan med mallar och riktlinjer är ett viktigt steg. Det kan hjälpa dig att säkerställa att innehållet optimeras för den plattform där du planerar att publicera det, men det hjälper dig också att behålla fokus, skapa ett enhetligt meddelande och fatta mer genomtänkta, välgrundade beslut. Så arbeta med en expert eller rådgivare inom sociala media (eller gör vad du kan för att lära dig om bästa praxis på egen hand) och skapa en mall för sociala media för ditt företag. Den här mallen ska brytas ned i olika plattformar och omfatta följande:

 • mål (för varje plattform)
 • ögonblicksbild av följare (kort demografisk och psykografisk beskrivning av dina följare så att du kan skapa meddelanden som tilltalar dem)
 • publiceringsriktlinjer (längd på inlägg, ton, juridiska aspekter o.s.v.)
 • länkningsriktlinjer (föreskrivna av plattformen eller av dig)
 • bildriktlinjer (storlek och bredd–höjd-förhållande som hjälper dig att undvika zoom- och bildbeskärningsfel på vissa enheter, antal i en karusell, juridiska aspekter, o.s.v.)
 • videoriktlinjer (juridiska aspekter, minimi- och maxlängd, o.s.v.)
 • delningsriktlinjer (definiera vilken typ av information du får/INTE får dela från det egna företaget eller andra källor).

Obs! De här riktlinjerna kan, och bör, spridas till alla som jobbar med era konton på sociala media, och de bör uppdateras när plattformarna växer eller ändras.

Skapa en redaktörskalender för sociala media

Som hjälp att hålla ordning bör den digitala marknadsföringsplanen också innehålla en redaktörskalender för sociala media. Den kan hjälpa dig att spåra och följa upp meddelanden baserat på försäljning, ledigheter och helgdagar, nationella eller internationella evenemang, mässor m.m.

Om du har ett enmansföretag eller hanterar dina egna sociala media kan du använda en standardkalender för att spåra dina behov i sociala media. Om du däremot har två eller fler personer som hanterar er närvaro i sociala media är det bäst att använda en arbetsyta för samarbete eller en app för att hålla alla uppdaterade om vad som har publicerats och vad som är inplanerat härnäst. Dessutom får du i många av de här verktygen platser där ni kan brainstorma om framtida inlägg och samla in de bästa idéerna från hela teamet.

Utvärdera resultatet och optimera

Se till att dina inlägg ger önskade resultat gentemot målen genom att använda en rapporteringsmall för att sammanställa data som visar resultat per dag, vecka och månad för varje inlägg. På så vis kan du ändra din meddelandestrategi (och eventuellt till och med hela mallen för sociala media) för att nå målgruppen på ett effektivare sätt.

Det är en kontinuerlig process att marknadsföra ditt företag. I takt med att konkurrensen, de ekonomiska förhållanden och din egen verksamhet förändras kommer också din plan att förändras. Men det är inget som du måste göra på egen hand. Med kraftfulla verktyg och stöd från dina rådgivare samt kostnadsfria resurser från organisationer för företagsrådgivning kan du få den hjälp du behöver för att utveckla en marknadsföringsplan som lägger grunden för framgångar.

Om författaren

Gruppen bakom Growth Center hjälper dig att starta, hantera och bedriva din verksamhet.

Kom igång med Microsoft 365

Det är samma Office som vanligt, med extra verktyg som hjälper dig att samarbeta på ett bättre sätt så att du får mer gjort – när du vill, var du vill.

Köp nu
Närliggande ämnen
Grow my business

Så är skapar du en betald sökstrategi med en liten budget

Läs mer
Grow my business

Förbättra kommunikationen på arbetsplatsen och nå tillväxt

Läs mer
Grow my business

Förlora inte kontakter: 4 tips för enkel hantering av kontakter

Läs mer

Growth Center ger inte professionella råd om skatt och ekonomi. Du bör kontakta en professionell rådgivare om du vill diskutera din situation.