Stegen att följa för att starta ett framgångsrikt företag

En grupp människor runt ett bord med bärbara datorer skrattar och pratar

Starta eget. Det är spännande, nervöst – fullt av hopp och möjligheter. Det är en tid i ditt liv då vad som helst kan hända – och vad som helst händer. Det är en process som kännetecknas av kreativitet, passion, mod och viljestyrka. Det är spännande.

Men innan du kan öppna champagnen är det en jädra massa arbete som ska göras. Att starta eget företag kräver mer än en dröm och ett frö till en idé. Det krävs kapital – massor av det. Det krävs i detalj utarbetade planer och översikter och … och … och … Men låt dig inte skrämmas av alla dessa ”och”. Du fixar det här! Allt finns där ute – du behöver bara veta hur du ska sammanställa och presentera det för potentiella investerare och för kunder eller klienter. Så vi börjar med att titta på några av dessa ”och” så att du får en bra start med ditt företag.

Skriv din affärsplan

Att starta företag börjar med en plan. Det kan låta skrämmande, men det behöver det inte vara. Affärsplaner är inte särskilt originella, och det finns en anledning till att de är utformade så: Den ska hjälpa dig att förstå din inriktning och att attrahera investerare. I allmänhet rekommenderar USA:s småföretagsmyndighet (Small Business Administration, SBA) sju avsnitt i alla affärsplaner. Dessa är följande:

  • Sammanfattning. Den ger en kort överblick över vad företaget gör och varför det kommer att lyckas.
  • Företagsbeskrivning. Ger detaljerad information om företaget, vilka problem det löser och vilka konsumenter, organisationer och/eller företag det ska betjäna. Här ska du ta upp eventuella konkurrensfördelar, experter som finns med i gruppen o.s.v. Använd det här utrymmet till att prata om dina styrkor.
  • Marknadsanalys. Ger information om utsikter i branschen och målmarknaden. Här ska du beskriva vad andra företag gör, vilka deras styrkor är och hur du kan konkurrera om en andel av marknaden.
  • Organisation och ledning. I det här avsnittet ska du förklara hur företaget är strukturerat och vem som ska leda det.
  • Tjänst eller produkt. Här anger du detaljerad information om de produkter och/eller tjänster du erbjuder.
  • Marknadsföring och försäljning. Här går du igenom hur du ska marknadsföra ditt företag och beskriver din säljstrategi.
  • Finansieringsbehov. Om du behöver finansiering ska du använda det här utrymmet till att beskriva hur mycket pengar du behöver under de kommande fem åren – och hur du ska använda dem.
  • Finansiell prognos. Här går du igenom den ekonomiska delen, ger välgrundade prognoser och balansräkning, rapporter, m.m. (om företaget redan är etablerat).
  • Bilaga. Använd det här valfria avsnittet till att lägga till saker som meritförteckningar, licenser, tillstånd, patent, juridiska dokument, o.s.v.

Om du fortfarande är osäker på hur du ska börja skriva en affärsplan, eller om du inte vill börja alldeles från noll, finns det programvara för dokumentskapande som erbjuder allsidiga mallar som hjälper dig på vägen.

Undersök konkurrensen

Oavsett om du gör det för affärsplanen eller för din egen fortlöpande upplysning är det avgörande att du förstår konkurrensen innan du startar ditt eget företag – och fortsatt under dess livstid. Du kan så klart använda din favoritsökmotor för att samla information, läsa branschpublikationer och följa dem på sociala media, men det finns en annan resurs som du kanske glömmer bort: ditt ordbehandlingsprogram. Beroende på vilket du använder kanske du kan göra efterforskningar direkt från din affärsplan eller från dina arbetsfiler. Med funktioner som hjälper dig att hitta relaterade ämnen och innehåll från tillförlitliga källor får du värdefull information utan att ens lämna ditt dokument.

Om författaren

Gruppen bakom Growth Center hjälper dig att starta, hantera och bedriva din verksamhet.

Kom igång med Microsoft 365

Det är samma Office som vanligt, med extra verktyg som hjälper dig att samarbeta på ett bättre sätt så att du får mer gjort – när du vill, var du vill.

Köp nu

Growth Center ger inte professionella råd om skatt och ekonomi. Du bör kontakta en professionell rådgivare om du vill diskutera din situation.