Använd analys för bättre balans mellan arbete och privatliv

I en tid då ”balans mellan arbete och privatliv” är en vanlig fras visar undersökningar att arbetet påverkar privatlivet mer än någonsin. Som en följd av flexiblare arbetstider, realtidsaviseringar på telefonen och en kultur av att alltid vara tillgänglig brottas nu många informationsarbetare med att skapa tydliga gränser mellan arbete och privatliv, vilket leder till onödig stress och utbrändhet.

Med personlig produktivitetsanalys kan du spåra den tid du arbetar utanför arbetstid, samt den påverkan efter arbetstid du har på dina kollegor, och sedan vidta åtgärder för att skapa en bättre balans mellan arbete och privatliv för dig själv och de du arbetar med.

Spåra tid som ägnas åt arbete utanför arbetstid

Arbete efter arbetstid ökar ofta utan att vi märker det – vi svarar på e-postmeddelanden när vi vet att vi inte borde göra det och tar sakta på oss fler projekt än vi kan hantera. Med personlig analys kan du se hur mycket tid du arbetar utanför din vanliga arbetstid, och sedan ange mål och spåra framsteg mot att nå dem över tid. Att uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv kan vara så enkelt som att prata med din chef om din arbetsbelastning. Utrustad med data kan du lättare motivera att delegera ansvarsområden så att arbetet blir mer jämnt fördelat i teamet.

Maria ägnade nästan 9 timmar förra veckan åt att arbeta utanför arbetstid, långt över genomsnittet på hennes företag.

Se din påverkan på kollegor efter arbetstid

När du skickar e-postmeddelanden till eller schemalägger möten med kollegor utanför arbetstid kan det leda till onödig stress för dem – bara en enkel e-postavisering kan distrahera dem från deras aktiviteter själva eller med familjen. Med personlig produktivitetsanalys kan du förstå vilken påverkan efter arbetstid du har på dina kollegor och sedan vidta åtgärder – det kan vara så enkelt som att schemalägga att e-postmeddelanden ska skickas nästa dag i stället för att skicka dem på kvällen.

Maria gjorde så att tre av hennes kollegor arbetade efter arbetstid förra veckan – hon bör försöka undvika att skicka e-postmeddelanden utanför arbetstid för att hjälpa sina kollegor att behålla en balans mellan arbete och privatliv.

Om författaren

Gruppen bakom Growth Center hjälper dig att starta, hantera och bedriva din verksamhet.

Kom igång med Microsoft 365

Det är samma Office som vanligt, med extra verktyg som hjälper dig att samarbeta på ett bättre sätt så att du får mer gjort – när du vill, var du vill.

Köp nu
Närliggande ämnen
Business Tips

E-postanalys: Använd data för att skriva bättre e-postmeddelanden

Läs mer
Business Tips

Hur Molly Moon’s använder dataanalyser när de utformar menyn

Läs mer
Business Tips

Hitta och berätta en engagerande historia bland dina data

Läs mer

Growth Center ger inte professionella råd om skatt och ekonomi. Du bör kontakta en professionell rådgivare om du vill diskutera din situation.