Varför datavisualisering är ”ett måste” för att förstå beslutsstöd

De flesta företag simmar i virtuella pooler av data. Värdefull information flödar ständigt in och ut, och många företag är åtminstone medvetna om det. Men för att få fram värdet måste du både kunna samla in och veta hur du kan använda dig av dessa data.

Med hjälp av beslutsstödslösningar kan ett företag samla in, organisera och analysera data och omvandla dem till insikter som kan utgöra underlag för åtgärder. Dessa strategier omvandlar rådata till beslut, vilket gör det möjligt för företag att fungera effektivt och konkurrenskraftigt.

Men för att kunna omvandla dessa rådata till beslutsstöd måste något mer hända – du måste förstå dina data. Ett av de värdefullaste verktygen för att förstå beslutsstöd är datavisualisering.

En bild säger mer än tusen ord

Människan har visualiserat data i hundratals år. Vi har samlat in data och ordnat dem i till exempel kartor, grafer och diagram för att förstå dem bättre.

Med den plötsliga teknikboomen kom även en boom inom data, och samma teknik gjorde det möjligt för oss att allt snabbare behandla de ständigt allt större mängderna data. Trender, mönster och andra insikter som lätt hade kunnat gå förlorade i råtextformat kunde nu snabbt upptäckas med hjälp av programvara för datavisualisering.

Även om rapporter och instrumentpaneler har sin givna plats är datavisualiseringar ofta det bästa sättet att hantera data eftersom de inte är särskilt utrymmeskrävande samtidigt som de förmedlar stora mängder information. Visualiseringar kan tolkas snabbt och effektivt medan det skulle ta timmar, dagar eller veckor att noggrant undersöka stora datauppsättningar.

Tack vare ny teknik har många datavisualiseringsverktyg interaktiva funktioner. Denna flexibilitet innebär att det går snabbt att göra justeringar i syfte att hjälpa en användare att upptäcka och utforska alternativa synvinklar. En sådan övergripande och interaktiv överblick är svår att uppnå lika snabbt när man hanterar rådata utan visualiseringsprogramvara.

Bereda vägen för ett bra resultat

En gemensam utmaning för beslutsstödshanteringen är stora kvantiteter. Du måste verkligen förstå dina data på djupet för att visualiseringarna ska kunna leda till välgrundade beslut. Utan sammanhang är visualiseringarna inte alls lika givande.

Men lösningen är ganska enkel: Låt verktygen göra sin del av arbetet och människorna sin del. Om du bara använder rätt verktyg och de som analyserar dina data har djupgående kunskaper om varifrån alla data hämtats, vem som ska använda sig av dem och hur de kommer att tolkas kommer datavisualiseringen att vara mycket användbar när stora och avgörande beslut ska fattas.

För varje dag som går upptäcker allt fler företag hur viktig datavisualiseringen är för att få fram bra beslutsstöd. Högeffektiva analysverktyg gör det enklare att analysera data snabbare än någonsin tidigare, och att ett företag därmed inte bara kan presentera data på ett meningsfullt sätt utan även förstå att hur man väljer att agerar utifrån dem kan säkerställa att företaget förblir konkurrenskraftigt.

Om författaren

The Microsoft 365 team is focused on sharing resources to help you start, run, and grow your business.

Kom igång med Microsoft 365

Det är samma Office som vanligt, med extra verktyg som hjälper dig att samarbeta på ett bättre sätt så att du får mer gjort – när du vill, var du vill.

Köp nu
Närliggande ämnen
Manage my business

Hur affärsinformationsverktyg hjälper ett glassföretag som tar socialt ansvar att få en stor skopa framgång

Läs mer
Manage my business

Frågor och svar: Hur Molly Moon’s använder data för att ge något tillbaka

Läs mer
Manage my business

Stordata leder till stora beslut. Använda sig av dataanalyser och kalkylblad

Läs mer

Growth Center ger inte professionella råd om skatt och ekonomi. Du bör kontakta en professionell rådgivare om du vill diskutera din situation.