Ge vårdpersonal bättre möjligheter med Microsoft Teams

Photograph of three healthcare professionals walking in a medical building and looking at a tablet device

Vårdpersonal strävar efter att ge bästa möjliga vård. Med Microsoft Teams får du i ett enda nav säkert samarbete och kommunikation via chatt, video, röstsamtal samt verktyg för hälso- och sjukvård. Dessutom får du stöd för efterlevnad av HIPAA, HITECH med flera.


A device screen shows a Microsoft Teams video chat between a doctor and a patient

Ha virtuella patientbesök

Få stöd för arbetsflöden inom telemedicin genom att föra samman patienter och läkare med ljud, video och skärmdelning med hög kvalitet i en säker mötesmiljö. 
 

Få kontakt direkt med säkra meddelanden

Skicka meddelanden, ta och dela bilder samt förmedla brådskande information med vetskap om att Teams uppfyller hälsovårdsorganisationers omfattande krav på säkerhet och efterlevnad.

Mobile device with a priority notification communicating urgent patient information
Mobile and desktop image showing patient health record inside of Microsoft Teams hub

Samordna patientvård i ett enda nav

Delge patientuppdateringar i realtid och samarbeta i hela organisationen. Integrera dina Microsoft-favoritappar eller andra företagsprogram för att dela information och samordna vården på en och samma plats.

Samarbeta med möten

Håll ljud- eller videomöten på flera olika enheter med personer i eller utanför organisationen. Kontakta läkare på distans, till exempel specialister, och genomför möten mellan sjukvårdspersonal i olika avdelningar, enheter eller hela nätverket.

A device screen shows a Microsoft Teams video meeting between four medical professionals.
Mobile screenshot of a nursing shifts being scheduled in Microsoft Teams

Förenkla administrativa arbetsflöden

Effektivisera arbetsflöden och skift för läkare och personal. Dela meddelanden i hela organisationen så att alla är uppdaterade om viktig information.

Arbeta tryggt

Teams bygger på det säkra och kompatibla Microsoft 365-molnet och möjliggör HIPAA-efterlevnad, samt uppfyller standarder som Health Information Trust Alliance (HITRUST), Service Organization Controls (SOC) 1 och 2, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) med flera.

A device screen showing the Microsoft 365 security and compliance home page.

Se vad våra kunder säger om Teams

Advocate Aurora Health logo

”Genom att förse vår personal med verktyg för optimerat samarbete och samordnad vård har vi förbättrat patienternas upplevelse ...”

– Dr Divyang Joshi, Medical Director och läkare inom internmedicin

 

Advocate Aurora Health

St. Luke’s University Health Network logo

”Vi har gått från att vara bundna vid ett gruppmöte till att använda teknik för att ta samordnade vårdbeslut ...”

– Dr James Balshi, Chief Medical Information Officer och kärlkirurg

 

St. Luke’s University Health Network

Berkshire Healthcare NHS Foundation Trust logo

”Teams gör flera appars jobb på samma gång. Vi ringer samtal, registrerar patientinformation och skapar officiella dokument ...”

– Jon Burton, Web and Digital Services Manager

 

Berkshire Healthcare NHS Foundation Trust

Northwell Health logo

”Med Teams kan läkare och andra medlemmar i vårdteamet kommunicera i realtid och se till att patienten tas vidare ...”

Dr Purna Prasad, Vice President och Chief Technology Officer

 

Northwell Health

Skaffa Microsoft Teams i dag

Skaffa Teams samt Office-program, fillagring, fildelning, e-post med mera.