Sekretess, säkerhet och efterlevnad i Microsoft Teams

Vi har en övergripande strategi för att leverera kommunikations- och samarbetsfunktioner i företagsklass.

Person using Microsoft Teams on a laptop while seated at a large wooden desk in their home office

Samarbeta utan att äventyra sekretess och säkerhet

Personer behöver veta att deras virtuella konversationer är privata och säkra, nu mer än någonsin. På Microsoft är sekretess och säkerhet aldrig en eftertanke. Vi står fast vid det här åtagandet – alltid, inte bara i dessa utmanande tider. Så här arbetar vi för att göra oss förtjänta av ditt förtroende varje dag med Microsoft Teams.

Samarbeta på ett säkrare sätt

Viktiga säkerhets- och sekretessfunktioner i Teams

 • No Data Available

  Mötesalternativ

  Bestäm vem utanför organisationen som kan gå med i möten direkt, och vem som ska vänta i lobbyn på att någon släpper in dem. De som ringar upp via PSTN går med via lobbyn. Mötesorganisatörer kan även ta bort deltagare under mötet. Mer information

 • [noalt]

  Inspelningsmedgivande

  All inspelning av möten åtföljs av ett meddelande om att en inspelning äger rum. Meddelandet länkar också till sekretessmeddelandet för onlinedeltagare, och mötesorganisatören styr vilka deltagare som får spela in. Mer information

 • [noalt]

  Kanalmoderering och kontroller

  Kanalägare kan moderera en kanalkonversation och kontrollera vem som får och inte får dela innehåll i kanalkonversationer. Tack vare det här kan du se till att bara lämpligt innehåll visas av andra. Mer information

 • No Data Available

  Multifaktorautentisering

  Kräv att användare anger flera former av verifiering för att identifiera sig. Det här bidrar till att skydda deras konton från attacker som utnyttjar svaga eller stulna lösenord. Mer information

 • No Data Available

  Endpoint Manager

  Hantera enheter och appar och tillämpa villkorsstyrd åtkomst på valfri enhet. Mer information

 • No Data Available

  Extern åtkomst

  Med extern åtkomst får du en autentiserad anslutning till en annan organisation, så att samarbete mellan organisationer blir möjligt. Mer information

 • [noalt]

  Dataförlustskydd

  Förhindra att känslig information i misstag delas med andra. Mer information

 • No Data Available

  Advanced Threat Protection

  Skydda användare från skadlig kod som dolts i filer, inklusive filer som lagras i OneDrive eller SharePoint. Mer information

 • No Data Available

  Informationsbarriärer

  Kontrollera kommunikation mellan användare och grupper i Teams för att skydda verksamhetsinformation när det finns intressekonflikter eller principer som ska följas. Mer information

 • No Data Available

  Kvarhållningsprinciper

  Hantera innehåll i organisationen genom att ta bort eller bevara information för att uppfylla organisationsprinciper, branschstandarder och juridiska krav. Mer information

 • No Data Available

  Datahemvist

  Data i Teams finns i Microsofts säkra nätverk av datacenter så att du kan uppfylla efterlevnadskrav. Mer information

 • No Data Available

  Inställningar och principer

  Uppfyll organisationskrav med organisationsomfattande inställningar och anpassa funktioner för dina användare med principer för team, meddelanden, samtal och mycket mer. Mer information

 • No Data Available

  Tilldelning av mötesroller

  En mötesorganistör kan definiera roller i ett möte som anger vem som är ”presentatör” och ”deltagare”, och välja vilka mötesdeltagare som får presentera innehåll i mötet. Mer information

 • No Data Available

  Inspelningsåtkomst

  Åtkomst till inspelningen begränsas till personer som deltar i samtalet eller de som är inbjudna till mötet, om inte mötesorganisatören tillåter andra att komma åt den. Inspelningar laddas upp till Microsoft Stream och kan delas och laddas ned enligt de behörigheter som har aktiverats av kontoadministratörer. Mer information

 • No Data Available

  Kommunikationsefterlevnad

  Med hjälp av detta kan organisationer skapa en inkluderande och säker miljö genom att identifiera och förhindra negativt beteende som mobbning och trakasserier. Mer information

 • [noalt]

  Villkorsstyrd åtkomst

  Ange riskbaserade principer för åtkomst som baseras på användarkontext, enhetens hälsotillstånd, plats med mera. Mer information

 • No Data Available

  Säker gäståtkomst

  Låt användare samarbeta med individer utanför organisationen samtidigt som du styr deras åtkomst till organisationsdata. Mer information

 • No Data Available

  Kryptering

  Teams krypterar vilande data och data under överföring och använder Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) för video, ljud, filer, chatt och skrivbordsdelning. Mer information

 • No Data Available

  Känslighetsetiketter

  Styr vem som har åtkomst till ett team genom att kontrollera sekretess- och gästinställningarna. Mer information

 • [noalt]

  Cloud App Security

  Identifiera och åtgärda misstänkt eller skadlig aktivitet, som borttagning av team i stor skala eller tillägg av obehöriga användare. Mer information

 • No Data Available

  eDiscovery, bevarande av juridiska skäl, granskningslogg och innehållsökning

  Identifiera, bevara och hantera enkelt information som kan vara relevant för rättsfall. Mer information

 • No Data Available

  Skyddar din sekretess

  Kom åt dina data när som helst och utan särskild anledning. De används aldrig för annonsering och de tas bort när din prenumeration avslutas eller upphör. Mer information

 • No Data Available

  Datahanteringsrapporter

  Få åtkomst till rapporter från Transparency Hub, med information om hur vi har svarat på databegäranden. Mer information

 • No Data Available

  Apphantering

  Hantera appar med hjälp av detaljerad information om alla appar som är tillgängliga i klientorganisationen och underlätta processen för att testa och distribuera verksamhetsspecifika appar. Mer information

BP logo
"Om du gör säkerhet svårt kan det hända att folk struntar i den. Med Microsoft 365 får vi interna funktioner, insyn i vår driftsmiljö och enkelhet för alla våra anställda."

Simon Hodgkinson, Group Chief Information Security Officer, BP

Läs berättelsen

Ytterligare resurser

Microsoft Säkerhetscenter

Läs om hur Microsoft arbetar för att hålla dina data säkra, skydda sekretessen och efterleva globala standarder.

Hubb för Teams-införande

Få verktyg och vägledning för att komma igång med och hantera Teams-distributionen.

Utbildning för Teams-administratörer

Lär dig hur du hanterar Teams samtidigt som du förbättrar säkerheten och följer gällande regelverk.


Skaffa Microsoft Teams till din organisation redan i dag

Skaffa Teams med Office-appar, fillagring och delning, e-post och mycket mer.