Underlätta arbetet för medarbetare i frontlinjen med Microsoft Teams

Medarbetarna i frontlinjen är själva stommen i din verksamhet. Teams är navet för teamarbete som för samman och ansluter alla via en gemensam plattform.

Two workers talking while looking at a mobile phone.

Underlätta arbetet för skiftarbetare

Det finns mer än två miljarder medarbetare i frontlinjen i många olika branscher. Ge dem fler möjligheter med Teams.

Skräddarsy upplevelsen

Skapa en anpassad upplevelse med appkonfigurations- och behörighetsprinciper.

Skapa nya feedbackloopar

Fatta beslut i realtid baserat på vad som händer på verkstadsgolvet.

Ett enda nav för teamarbete

Gör Teams till en central plats dit medarbetare i frontlinjen går för arbetsrelaterade uppgifter.


Two mobile devices, one shows an incoming call on Walkie Talkie, one shows a chat list with channels.

Koppla samman teamet i dynamiska miljöer

Låt teammedlemmarna välja hur de vill kommunicera – via walkie-talkie (kommer snart), privata chattar, gruppchattar, videosamtal och mer.

Förenkla uppgiftshanteringen

Tilldela enkelt arbetsuppgifter från huvudkontoret, så att projektledarna slipper lägga tid på tilldelning och uppföljning av teamuppgifter.

A mobile device screen shows a tasks list by team and a laptop screen shows published lists organized by team name
Two mobile devices, one shows a video, the other shows content from an employee handbook.

Lär enkelt upp dina anställda

Lagra resurser i Teams, t.ex. introduktionsmaterial, arbetsrelaterade vägledningar och videoinnehåll.

Optimera affärsprocesser

Använd appar från första part såsom Arbetspass för att integrera funktioner med personalhanteringssystemet. Anpassa Teams-upplevelsen med åtkomst till verksamhetsspecifika appar.

Two mobile devices, one shows "your shifts” screen and the other shows an inventory screen
Two mobile devices, one shows a message alerting the worker that they’re not authorized to proceed while off shift. The other shows a scanner tool app menu open.

Effektivisera identitets- och åtkomsthanteringen

Med de nya identitets- och åtkomstfunktionerna (kommer snart) kan du enkelt distribuera Teams till medarbetarna i frontlinjen.


Skaffa Teams-mobilappen*

Så här används din e-postadress.

Placeholder with grey background and dimension watermark without any imagery Microsoft använder endast din e-postadress för den här engångstransaktionen. Din informationen lagras inte.

Mattress Firm Logo
"Med Microsoft 365 förbättrar vi kommunikationen mellan återförsäljarna och våra företagskontor. Genom att fånga in och dela våra interaktioner med våra besökare skapa vi en kundupplevelse som är överlägsen konkurrenternas."

Jonathan Sider, Chief Information Officer

Läs mer om deras berättelse

Resurser för medarbetare i frontlinjen

Få vägledning för administratörer

Få enkelt igång dina medarbetare i frontlinjen i Teams med vägledning för administratörer.

Hantera Arbetspass

Läs mer om hur du distribuerar Arbetspass för medarbetare i frontlinjen.

Lär dig att använda Arbetspass

Titta på utbildningsvideor och lär dig hur du använder Arbetspass.


|

Medarbetare i frontlinjen är ofta servicepersonal och anställda med specifika uppgifter som arbetar i skift, t.ex. kundtjänstrepresentanter som hjälper kunder eller fabriksarbetare på verkstadsgolvet. Medarbetarna i frontlinjen är själva stommen i din verksamhet.

Funktionerna för medarbetare i frontlinjen är tillgängliga i alla kommersiella erbjudanden. Vissa av dessa funktioner är inte tillgängliga i den kostnadsfria versionen av Teams eller i erbjudanden för myndigheter.

Läs mer om hur Teams kan underlätta arbetet för medarbetare i frontlinjen här.

Microsoft StaffHub utgick i oktober 2019. StaffHub-funktioner kommer att ingå i Microsoft Teams. Läs mer


Skaffa Microsoft Teams idag

Skaffa Teams med Office-appar, fillagring och delning, e-post och mycket mer.

*Tillgängliga mobilappar varierar mellan olika länder och regioner.