Microsoft Defender för Office 365

Skydda hela Office 365 mot avancerade hot, som nätfiske och e-postintrång (BEC). Undersök och åtgärda attacker automatiskt.

Photograph of a person in a shared office space working at a desk with two large monitors displaying information.

Integrerat skydd mot hot för hela Office 365

Inbyggt skydd för Office 365

Inbyggt skydd förenklar administrationen, minskar total ägandekostnad och ökar produktiviteten.

Branschledande AI och automatisering

Oöverträffad skalning och verkningsgrad med kraftfulla automatiserade arbetsflöden ökar effektiviteten hos SecOps.

Omfattande metod

En komplett lösning för samarbete skyddar organisationer från angriparens attackfaser (kill chain).

En holistisk syn på skydd mot hot

Defender för Office 365 stödjer organisationen under attackens hela livscykel.

Ithaca College logo

Ithaca College avvärjer cyberattacker med hjälp av det omfattande, inbyggda skyddet mot hot i Microsoft 365

”Incidentidentifiering och svarsmöjligheterna som ingår i Defender för Office 365 ger oss mycket bättre skydd än vad vi hade tidigare. Det här är väldigt viktigt för oss.”

– Jason Youngers, Director and Information Security Officer

Mer om Defender för Office 365

Produktöversikt

Visa en översikt över Defender för Office 365-funktioner och omfattande anvisningar.

Datablad

Visa databladet med information om hur Defender för Office 365 skyddar e-post, data och ditt företag.

Kundfallstudier

Ta del av berättelser om kunder som infört Defender för Office 365.

Kom igång och åstadkom mer med Defender för Office 365

Starta en utvärderingsperiod

Prova Microsoft 365 E5 Säkerhet för att uppleva Defender för Office 365 och andra säkerhetsprodukter.

Skaffa det med Microsoft 365

Kom igång med Defender för Office 365, som ingår vid köp av Microsoft 365 E5.

Har du redan produkten?

Använd Defender för Office 365 för att skydda din Office 365-miljö mot avancerade hot.

Defender för Office 365 hjälper organisationer att skydda sig genom att erbjuda omfattande förebyggande skydd, identifiering, undersökning och jakt, svar och åtgärder, medvetenhet och utbildning, samt funktioner för säkerhetsstatus.