Stöd för äldre versioner av Internet Explorer har upphört

Stöd upphörde 12/1-16 för Internet Explorer (IE) 10 och äldre. Säkerhetsuppdateringar, kompatibilitetskorrigeringar och teknisk support fortsätter för IE 11 på Windows 7, 8.1 och 10.

Device with Windows 10 start screen

Vad innebär det här?

Det är dags att agera. Efter den 12 januari 2016 tillhandahåller Microsoft inte längre säkerhetsuppdateringar eller teknisk support för gamla versioner av Internet Explorer. Regelbundna säkerhetsuppdateringar skyddar enheter och det är därför viktigt att uppgradera och hålla sig uppdaterad.


Surfa snabbare och behåll laddningen med Microsoft Edge

Potentiella risker med att använda äldre versioner av Internet Explorer

Säkerhetsrisk

Utan kritiska säkerhetsuppdateringar för webbläsare blir datorn sårbar för skadliga virus, spionprogram och annan skadlig programvara som kan stjäla eller skada företagets data och information.

Efterlevnadsrisk

Företag som styrs av regelkrav som HIPAA bör undersöka huruvida de fortfarande kan uppfylla efterlevnadskraven vid fortsatt användning av programvara som inte stöds.

Supportrisk

Många oberoende programvaruleverantörer stöder inte längre äldre versioner av Internet Explorer. Till exempel använder Microsoft 365 moderna webbstandarder och körs bäst med den senaste webbläsaren, Microsoft Edge.


|

Microsoft Edge är vår helt nya webbläsare för Windows 10 som gör mer än bara surfning, med funktioner som webbanteckning och integrering med Cortana1. Microsoft Edge kan starta Internet Explorer 11 för webbplatser som kräver mer bakåtkompatibilitet. Internet Explorer 11 fortsätter att stödjas i Windows 10.

Internet Explorer är en komponent i Windows-operativsystemet, och den mest aktuella versionen fortsätter att följa den särskilda policyn för supportlivscykel för det operativsystem som det är installerat i. Internet Explorer 11 fortsätter att stödjas under hela livscykeln för Windows 7, Windows 8.1 och Windows 10. Om du vill se datum för supportlivscykel för alla operativsystem kan du söka i databasen för supportlivscykel här.

Den senaste versionen av Internet Explorer fortsätter att följa komponentpolicyn, vilket innebär att det följer supportlivscykeln och stöds lika länge som det Windows-operativsystem det är installerat i. Stödet för den senaste versionen av Internet Explorer för ett Windows-operativsystem som stöds följer branschstandarden.

Support har upphört för tidigare versioner av Internet Explorer. Upphörande av stöd innebär att det inte sker fler säkerhetsuppdateringar, uppdateringar som inte rör säkerhet, kostnadsfria eller betalda alternativ för assisterad support eller uppdatering av tekniskt onlineinnehåll.

Företagsläget gör att äldre webbappar kan användas med Internet Explorer 11 och Microsoft Edge. Om du vill ha vägledning och uppgraderingsresurser kan du besöka IT-centret för Microsoft Edge.

Företagsläge för Internet Explorer 11 och Microsoft Edge ger bättre bakåtkompatibilitet, vilket gör att kunder kan köra många äldre webbappar som utformats för äldre versioner av Internet Explorer. I syfte att hjälpa kunder som har ett företagsbehov av att använda Internet Explorer 11 med företagsläget satsar Microsoft på att stödja företagsläget som en funktion i Internet Explorer 11. Microsoft fortsätter att investera i kompatibilitetsförbättringar, verktyg och andra resurser som hjälper kunder att uppgradera och hålla sig uppdaterade med den senaste webbläsaren.

Microsoft erbjuder ett flertal kostnadsfria och betalda supporterbjudanden för kunder och partner som vill uppgradera till den senaste versionen av Internet Explorer eller migrera till Microsoft Edge. Besök IT-centret för Microsoft Edge om du vill ha mer information.