Supporten för Windows XP har upphört

Efter 12 år upphörde supporten för Windows XP den 8 april 2014. Microsoft tillhandahåller inte längre säkerhetsuppdateringar eller teknisk support för operativsystemet Windows XP. Det är viktigt att migrera till ett modernt operativsystem nu. Det bästa sättet att migrera från Windows XP till Windows 10 är att köpa en ny enhet.

A desktop computer, with a wireless keyboard and mouse on a white desk, Windows 10 appears on the screen

Vad innebär det här?

Det betyder att du bör agera och uppgradera till Windows 10. Säkerhetsuppdateringar korrigerar sårbarheter som kan utnyttjas med skadlig kod och skyddar användarna och deras data. Datorer med Windows XP anses inte vara skyddade efter den 8 april 2014.


Hur migrerar jag från Windows XP?

Nu är det rätt tid att byta till Microsoft 365

Microsoft 365 erbjuder en fullständig och intelligent lösning som omfattar Office 365, Windows 10 och Enterprise Mobility + Security. Gör det möjligt att vara kreativ och arbeta tillsammans på ett säkert sätt.

Möjliga risker med att behålla Windows XP

Säkerhet

Utan kritiska Windows XP-säkerhetsuppdateringar blir datorn sårbar för skadliga virus, spionprogram och annan skadlig programvara som kan stjäla eller skada företagets data och information. Antivirusprogram kan inte helt skydda dig fullt ut när själva Windows XP saknar stöd.

Efterlevnad

Verksamheter som styrs av skyldigheter enligt bestämmelser som HIPAA kan upptäcka att de inte längre kan uppfylla efterlevnadskraven.

Inget stöd från oberoende programvaruleverantörer

Många programvaruleverantörer stöder inte längre sina produkter på Windows XP eftersom de inte får Windows XP-uppdateringar. Till exempel utnyttjar nya Office det moderna Windows och kan inte köras på Windows XP.

Stöd från maskinvarutillverkare

De flesta tillverkare av datormaskinvara slutar stödja Windows XP på befintlig och ny maskinvara. Det betyder också att drivrutiner som måste köra Windows XP på ny maskinvara kanske inte är tillgänglig.


|

Windows XP kan installeras och aktiveras efter att supporten har upphört. Datorer som kör Windows XP fungerar fortfarande men får inte några Microsoft-uppdateringar och teknisk support kan inte utnyttjas. Aktiveringar krävs fortfarande även för återförsäljarinstallationer av Windows XP efter det här datumet.

Windows XP-läge följer samma supportlivscykel som Windows XP. Utökad support upphörde den 8 april 2014.

Windows XP som används med MED-V följer samma supportlivscykel som Windows XP. Supporten upphörde 8 april 2014.

Microsoft Security Essentials som installerats före 8 april 2014 fick signaturuppdateringar för skydd mot skadlig kod till den 14 juli 2015. Datorer med Windows XP bör numera inte längre betraktas som skyddade.

Microsofts verktyg Borttagning av skadlig programvara för Windows XP hade stöd till och med den 14 juli 2015. Datorer med Windows XP bör numera inte längre betraktas som skyddade.

Kunder kan fortsätta använda System Center, Microsoft Intune och Microsoft Deployment Toolkit för hantering och distribution av Windows XP efter den 8 april 2014, men de produkterna kommer inte längre att stödja Windows XP och tekniska problem som kan uppkomma kommer inte att hanteras.

Se produktlivscykelsidan för Windows Embedded och Microsoft Support för mer information om Windows XP Embedded-livscykeln.