Illustration of a computer with various icons representing data and security floating around it in circles with connecting lines.

Indexet för arbetstrender

Vi mäter hur arbete förändras i takt med resten av världen.

Illustration of several shapes that are meant to represent a report and data

Om vår forskning

Människors arbetssätt är under snabb förändring, särskilt nu under COVID-19-epidemin. Vårt mål är att ta reda på hur produktiviteten utvecklas så att vi och våra kunder kan planera inför framtiden.

 

Vi har analyserat biljontals signaler från möten, e-post och chattar för att hitta mönster och trender, samtidigt som vi skyddar personliga data och organisationsdata. Med dessa data samt undersökningar och intervjuer med arbetare världen runt får vi insikter om hur produktiviteten skiljer sig mellan olika branscher och regioner. Detta ger även information om distansarbete, AI, medarbetarengagemang, balansen mellan arbete och fritid och mer.

De senaste rönen

Vad är Microsoft Graph?

Människor över hela världen arbetar i Microsoft 365, söker i Bing och kommunicerar via LinkedIn. Detta ger upphov till biljontals signaler – däribland e-post, möten, sökningar och inlägg. Dessa signaler utgör grunden till Microsoft Graph, en av de största graferna i världen som beskriver människors interaktioner. Trenderna i dessa data ger unika insikter i produktivitetsmönster globalt.

Illustration of two clouds, a sphere representing the world, two devices, and lines representing data traveling from one place to another.
A person seated at the kitchen table having breakfast while working on a laptop.

Sekretess i indexet för arbetstrender

Microsoft prioriterar sekretess mycket högt. Vi tar bort all information som kan identifiera personer och organisationer, till exempel företagsnamn, från data innan vi skapar rapporter. Vi använder aldrig kundernas innehåll, däribland information i e-postmeddelanden, chattar, dokument eller möten, för att skapa rapporter. Vårt mål är att upptäcka och förmedla allmänna arbetsplatstrender med hjälp av aggregerade data från Microsoft Graph.

Microsoft 365

Microsoft 365 är ett globalt produktivitetsmoln där Office-appar kombineras med kraftfulla molntjänster, enhetshantering och avancerad säkerhet. Det används av såväl stora som små organisationer i alla tänkbara branscher världen över.