Microsoft Teams

Delta i ett Teams-möte.

A video call in Together mode on Teams.
A Teams meeting invite in Microsoft Outlook zoomed in on the meeting ID.
A Teams meeting invite in Microsoft Outlook zoomed in on the meeting ID.

Kontrollera vem som kan gå med och presentera i dina Microsoft Teams-möten genom att ändra deltagarinställningar på sidan Mötesalternativ. Minska mötesstörningar genom att stänga av ljud och video för individer eller alla deltagare.

Meeting options page with rows of settings where a user can select from a dropdown or toggle on or off.

Kontrollera vem som kan gå med och presentera i dina Microsoft Teams-möten genom att ändra deltagarinställningar på sidan Mötesalternativ. Minska mötesstörningar genom att stänga av ljud och video för individer eller alla deltagare.

Kom igång med Microsoft Teams redan idag

Mer information om Microsoft Teams

|

Varje Microsoft Teams-möte har ett unikt mötes-ID. Det fungerar lite som en länk med en mötesinbjudan. När du ska delta i ett möte går du till en webbanslutningspunkt eller Teams-sida och anger mötes-ID:t. Läs mer om att delta i ett Teams-möte.

Du hittar mötes-ID:t i inbjudan du fick via e-post. Om du inte har fått någon mötesinbjudan via e-post kontaktar du mötets värd för att få mötes-ID:t.
Om du använder ett personligt Teams-konto kan du bara delta i möten via länken med mötesinbjudan.

Mötes-ID:t är tillräckligt långt för att ingen ska kunna gissa det och ansluta till mötet genom att slumpmässigt skriva ett nummer. För att stärka säkerheten ytterligare måste du även fylla i ett alfanumeriskt möteslösenord (genereras av systemet) för att ansluta till mötet. Utöver detta bör du använda säkerhetsfunktioner, till exempel en möteslobby som oinbjudna gäster kan vänta i, inaktivering av vidarebefordring i möten, mötesalternativ, möteslås och mötesprinciper. Säkerhetsfunktionerna i Teams fungerar på samma sätt oavsett hur många deltagare som ansluter till mötet.

Du kan delta i Teams-möten på valfri enhet (Windows, iOS, Android eller Linux) eller via webben. Läs maskinvarukraven för att delta i möten via Teams-appen.

Ja. Med Teams kan du vara värd för möten med människor både inom och utanför organisationen. När du schemalägger ett möte i Teams eller Microsoft Outlook i datorprogrammet eller på webben kan du skicka det unika mötes-ID:t eller möteslänken till valfri person. När möten hålls med externa deltagare kan en möteslobby hjälpa till med ökad säkerhet för att begränsa oinbjudna gäster. Mer information.

Mer information om onlinemöten i Teams som hjälper dig att komma igång.